Вольдемар ВоронцовськийАвтор: 

Вольдемар Воронцовський

Відповідальний за розвиток журналу ІТстатті. Має діючий бізнес в IT-сфері. Спеціаліст в галузі заробітку та створенню сайтів.

Вольдемар ВоронцовськийВольдемар ВоронцовськийВольдемар Воронцовський

Хвилі Елліота як метод технічного аналізу ринку

Останнє оновлення: Середа, 03 квітня 2024 Автор: Вольдемар Воронцовський

Хвилі Елліота

Хвилі Еліота - це авторська теоретична розробка, яка представляє процес розвитку з усіма його змінами в нашому суспільстві і на фінансових ринках зокрема шляхом формування спеціальних моделей розпізнавання. Творцем є Ральф Елліот, який зміг виокремити вісім хвиль, кожна з яких має місце повторюватися через певні часові проміжки, при цьому п'ять хвиль завжди йдуть за трендом, а інші три - проти тренду.

Коротка історична довідка

Ральф Нельсон Елліот висунув припущення про те, що ринковий рух має хвильовий характер, у 30-х роках минулого століття. Він займався ретельним вивченням графіків, що дало змогу помітити певні закономірності розвитку цін на біржових ринках. Кожна закономірність відповідала певній моделі. У свою теорію автор заклав математичну основу у вигляді чисел Фібоначчі - числової послідовності, яку було відкрито ще у 18-му столітті.

Моделі закономірностей, які зміг обґрунтувати Елліот, мали повторення за своєю формою, але могли відрізнятися часовою та амплітудною характеристиками. Автором було виділено 13 подібних моделей, іменованих хвилями, які постійно виникали в даних про ціни ринку. Він зміг не просто позначити їх, але також представити графічно з повноцінним обґрунтуванням:

 • ілюстрація кожної моделі;
 • взаємозв'язок між усіма хвилями;
 • формування більш масштабних аналогічних моделей, кожна з яких може формувати ще більші за розміром такі самі хвилі.

Таким чином, теорію було названо хвильовим принципом, а 1938-го року Ральф Елліот випустив власну книжку з такою ж назвою - "Хвильовий принцип".

Надалі істотний внесок у популяризацію цієї теорії зробив фінансист Роберт Пректер, який також сприяв розвитку й актуальності цього підходу як одного з методів ринкового аналізу.

Що таке хвилі Елліота та їхні особливості

Хвилі Елліота можна інтерпретувати як графічний метод технічного аналізу, завдяки якому вдається дати оцінку поведінці учасників ринку шляхом вивчення безпосереднього цінових хвиль руху.

У кожного тренда є свої структурні ділянки, іменовані хвилями, і вони часто повторюються. Прийнято виділяти два типи хвиль - імпульсні та корекційні.

Імпульсним моделям характерний рух за головним трендом, а корекційні відображають адаптацію руху під них. Ключова аналітична фігура представлена у вигляді комбінації імпульсної та корекційної хвилі. Схематично це вказується як 1-2-3-4-5/АВС. Далі відбувається поділ на хвилі молодшого порядку.Хвилі Елліота

Усі хвилі імпульсного типу позначаються цифрами від 1-го до 5-ти, а корекційним присвоюється літерне значення А, В і С. Як стверджував у своїй теорії Ральф Елліот, у кожному тренді простежується комбінація п'ятірок і трійок, тобто поєднання імпульсних і корекційних моделей.

П'ятихвильова модель

Ринковий рух цін відображається у вигляді форми з 5-ти хвиль. Перша, третя і п'ята - це хвилі спрямованого руху, тобто імпульсні. Друга і четверта - це хвилі протилежного руху, тобто корекційні, або відкатні.

Автор теорії приписує три незмінні властивості п'ятихвильової моделі:

 1. друга хвиля ніколи не перетинає вихідну точку руху першої хвилі;
 2. третя хвиля ніколи не характеризується найкоротшою довжиною з усіх п'яти;
 3. четверта хвиля ніколи не може зайти на цінову територію першої хвилі.

Рушійним моделям притаманна п'ятихвильова структура, а корекційним - трихвильова з різними варіаціями. В одному повному циклі можна нарахувати дві фази і вісім хвиль:

 • формується п'ятихвильова рушійна фаза (цифрове позначення);
 • потім з'являється трихвильова корекційна фаза ( літерне позначення);
 • за умови того, що друга хвиля коригує першу, тоді послідовність А-В-С коригуватиме послідовність 1-2-3-4-5.

Кожна тенденція триватиме такий час, протягом якого утворюються всі п'ять хвиль, а далі може послідувати корекція або розворот. У другому випадку спостерігатимуться дві хвилі імпульсного типу, структура яких представлена десятьма сегментами.Графік

Як зазначалося вище, 1-ша, 3-тя та 5-та хвилі характеризуються як імпульсні, оскільки слідують трендовому руху. Натомість 2-га та 4-та хвилі будуть корекційного типу. Аналізуючи структуру А-В-С, ситуація змінюватиметься таким чином:

 • ця структура входить до складу низхідної хвилі;
 • А і С стають імпульсними хвилями;
 • В - це хвиля, яка спрямована вгору і має характер корекційної.

Переваги хвильової теорії Елліота

Головна перевага, яка є і унікальною характеристикою цього методу технічного аналізу, полягає в тому, що подібні структури формуються як при зростаючому, так і при спадному тренді.

Якщо розглядати другий випадок, коли ринок належить ведмедям, то ринкова ситуація буде дзеркальним відображенням бичачої структури:

 • імпульсні хвилі 1-3-5 стають низхідними;
 • хвилі 2-4 - це висхідні корекційні;
 • А і С стають корекційними висхідними, а В - корекційною низхідною.

Важливо враховувати той факт, що структура тенденції не прив'язана до часових рамок, тому інтервали ніяк не можуть вплинути на утворення хвиль.Графік

Правила хвильової теорії Елліота

Насправді, не так складно на око або просто візуально побачити п'ятихвильову модель. Якщо ви вмієте рахувати до десяти, тоді ласкаво просимо - просто погляньте на графік і вкажіть цикл. Однак є підступ - і полягає він у суб'єктивних судженнях. Два трейдери, аналізуючи одночасно один і той самий графік, можуть висловити абсолютно різні варіації і думки про структуру хвиль, які сформовані на тренді.

Саме з метою того, щоб фактор суб'єктивності не створював перешкоду, було розроблено ключові правила утворення хвиль Елліота. Автор сам частково впровадив їх, а решту принципів додали вже інші теоретики та експерти через деякий час.

Базові правила теорії хвиль Ральфа Елліота полягають у такому:

 • друга імпульсна хвиля не може опускатися до рівня відправної точки першої хвилі. Якщо таке явище має місце, отже, не варто стверджувати про формування тренда;
 • третя імпульсна хвиля не може бути вищою за максимальну точку першої хвилі, при цьому вона не може бути найкоротшою серед усіх трьох, якщо тільки не йдеться про довгі часові інтервали;
 • четверта імпульсна хвиля не може бути нижчою за мінімальну точку першої хвилі. Іноді це правило можна обійти, але при цьому не можна ігнорувати наступний принцип, написаний нижче;
 • п'ята імпульсна хвиля завжди має бути вищою за максимальну точку третьої.

До додаткових правил, що визначають правильне і коректне визначення хвиль, належать такі постулати:

 • внутрішньоімпульсні корекції повинні бути різними за складністю, а також мати свій унікальний параметр номінального розміру або часу створення. Якщо значення хоча б одного параметра збігаються, значить не можна стверджувати про формування тенденції. Завжди зберігається ймовірність того, що в поточний момент часу відбуватиметься утворення складної корекційної моделі;
 • якщо структура відповідає всім правилам побудови, тоді одна з рушійних хвиль завжди буде розтягнутою, тож її номінальний розмір буде більшим за дві інші імпульсні хвилі;
 • три поспіль хвилі, які утворюють хвильову структуру, мають з'являтися в різні за часом терміни.

Беручи до уваги всі перераховані правила, трейдер може аналізувати графік і виявляти, де має місце імпульсна структура, а де - корекційна. Якщо всіх правил дотримано, значить зараз на графіку відображається хвиля імпульсного типу. Якщо ж одне або кілька правил не виконуються, можна припускати, що ситуація характеризується як корекція або хвиля імпульсу, яка ще не повністю сформувалася.

Як правильно визначати хвилі Елліота на ціновому графіку?

Дотримуйтеся таких рекомендацій, щоб грамотно й ефективно виявляти хвильові структури на графіку під час аналізу:

 • у разі, коли третя хвиля буде більшою порівняно з першою і п'ятою, тоді вони будуть рівними за своєю довжиною - цей прийом корисний, коли ви аналізуєте стан ринку на стадії завершення п'ятої хвилі. Якщо довжина п'ятої хвилі виявляється більшою за третю, а довжина третьої - більшою за першу, значить, п'яту хвилю повністю сформовано і тепер орієнтуємося на вершину четвертої;
 • під час вивчення структур експерти виокремили таку закономірність - корекційні хвилі друга та четверта можуть бути з різними розмірами, водночас допустиме чергування через певні проміжки часу. Наприклад, сила корекції в другій хвилі могла бути досить відчутною, отже, в четвертій вона вже буде набагато слабшою, і навпаки. Ця рекомендація корисна, щоб обчислювати час настання корекції до моменту появи четвертої хвилі;
 • якщо завершується корекційна хвиля А-В-С, то цей процес має відбуватися тільки в мінімальній точці четвертої хвилі.

Хвилі Елліота та їхня графічна інтерпретація

Усе починається з графіків, тому для застосування хвильової теорії знадобиться використовувати індикатори. Найкраще відображати графік у вигляді японських свічок, який поєднує в собі інформативність і об'єктивність.

На графіку хвильова структура має такий вигляд:Графік

Важливо виконувати таку послідовність дій:

 1. визначаємо значиму розворотну точку, найчастіше це реалізується за допомогою інструменту "Сигнальна лінія". Коли вона перетинається, буде починатися новий період - він і буде нашим об'єктом аналізу;
 2. коли ми визначилися з точкою розвороту, необхідно позначити кожну хвилю в структурі. Цей процес вважається найскладнішим і від його грамотності залежить якість подальшого проведеного аналізу. Завжди пам'ятайте про те, що присвоюване структурне позначення не можна в майбутньому переглянути або змінити, якщо не з'являться вагомі для цього причини. Ви самі визначаєте часовий масштаб, але краще використовувати такий інтервал, який буде не довшим за 30 мікрохвиль. Тепер можна розставляти всі мітки руху;
 3. заключна стадія характеризується ущільненням хвилі, коли їй присвоюватиметься відповідний номер структурного елемента в системі більшого масштабу. Графік буде збиратися з декількох цілих структур в одну більшу - мікрохвилі формуватимуть комплексну модель.

Таким чином, ми можемо побачити ринкову побудову і робити прогнози про її подальший розвиток.

Практична інтерпретація хвиль Елліота

Найчастіше до хвильової теорії Елліота для реалізації своєї торгової стратегії вдаються трейдери, коли з'являється імпульсна хвиля від точки трендового розвороту. Усі угоди відкриваються в рамках перших трьох рушійних хвиль, при цьому вкрай важливо дотримуватися уважності, оскільки завжди залишається ризик того, що обрана структура може виявитися елементом корекційної моделі.

Якщо сформувалася імпульсна хвиля, очікуємо момент, коли трапиться перша корекція. На моменті її завершення можна отримати сигнал для входження в ринок. Далі буде розглянуто методи торгівлі за допомогою хвиль.

Відкриваємо угоди за консервативним методом

Коли поновлюється рух у бік вихідного імпульсу, ми проводимо сигнальну лінію через розворотну точку і точку можливого закінчення корекції.

Довгу позицію доречно відкривати на максимумі першої хвилі руху. Якщо ціновий графік не досяг рівня ордера і починається його розворот з пробоєм сигнальної лінії, значить, ви відстежуєте його поведінку, щоб падіння не дійшло до розворотної точки і нижче. У разі відновлення зростання лінія коригуватиметься щодо нового мінімального рівня.Графік

У разі, якщо ви виставляли ордер відразу, ви продовжуєте відстежувати поведінку сигнальної лінії. При досягненні ціни і торканні нею цього рівня необхідно закривати угоду і виставляти нову заявку, рівень якої відповідатиме крайньому максимуму.

Якщо після торкання сигналу графік цін знову рухатиметься в напрямку тренду, не потрібно впадати у відчай і панікувати. Такі робочі моменти відбуваються часто, тому сприймайте подібні явища з філософської точки зору. Ви завжди зможете компенсувати отримані збитки, якщо відкриєте новий контракт.

Відкриття угод за помірною або агресивною методикою

Початковий етап торгівлі при використанні помірної стратегії залишаються такими ж, як при консервативній методиці. Однак істотна відмінність полягає в тому, що розміщення заявки припадає на кінцеву точку корекційної хвилі В. Пам'ятайте про те, що передбачувана корекція може тривати довше ваших очікувань. Сигнальну лінію коригуємо за принципом консервативного підходу, аналогічно до нього закриваємо і торгову позицію. Цей варіант актуальний у трейдингу, якщо ви новачок.Графік

Якщо ви ведете торгівлю за агресивним методом, це передбачає, що виставлення ордера відбудеться тільки після того, як трапиться пробій сигнальної лінії. Сам факт перетину є сигналом завершення структури і початку побудови нової хвилі.

Як індикатори застосовуються під час торгівлі за хвилями Елліота?

Не існує ідеального індикатора, за допомогою якого можна було б швидко та ефективно сформувати хвильовий цикл. Наразі пропонує великий вибір різних модифікацій, і трейдери можуть обирати інструменти, що підходять під їхню стратегію та поставлені фінансові цілі.

Найпопулярнішими індикаторами для технічного аналізу і виявлення хвильових структур є такі:

 • Elliot Wave Oscillator;
 • Elliot Wave Prophet;
 • Watl.

Розглянемо кожен із них у подробицях.

Elliot Wave Oscillator

Цей індикатор відображає гістограму, нагадує MACD. Найвищі вершини відповідатимуть третій рушійній хвилі. Можна використовувати для аналізу будь-якого таймфрейма, при цьому краще не застосовувати, якщо ви торгуєте на занадто коротких часових інтервалах.Графік

При перетині гістограмою нульової позначки в напрямку знизу або зверху з'являтиметься дивергенція, яка сигналізує про закінчення чергової хвильової структури.

Коли під час першого корекційного руху осцилятором пробивається нульовий рівень у зворотному напрямку, тоді створення третьої хвилі має підтверджуватися новою дивергенцією. Якщо вона не відбувається, значить, обчислення стартової точки моделі відбулося некоректно.

При падінні гістограми на 30-50 відсотків по відношенню до локального екстремуму є свідченням того, що третя хвиля завершилася і починається формуватися другий корекційний відрізок. Завершення створення п'ятої хвилі має супроводжуватися дивергенцією, тобто сходження або зниження графіка цін підкріплюється відповідним зменшенням або збільшенням стовпчиків гістограми.

Посилаючись на перше торгівельне правило, трейдер має дочекатися моменту, коли буде перетнутий нульовий рівень з підтвердженням цієї дії. Коли в нас спостерігається зростаючий тренд, гістограма відображатиметься вище рівня середини, якщо падаючий - тоді нижче рівня середини. Відкривати угоду можна після першої дивергенції. Зростаючі ціни і падіння значень осцилятора вказуватимуть на сприятливий момент відкриття короткої позиції, а якщо трапляється зворотна розбіжність, тоді актуальна довга позиція.

Якщо корекційний рух опускається або піднімається приблизно на третину щодо першої імпульсної хвилі, можна входити в ринок після цього. Виставлення стоп-лоссу припадає на рівень екстремуму, і сигналом для завершення торгової операції буде момент після появи нової дивергенції.

Elliot Wave Prophet

Цей індикатор користується популярністю серед трейдерів, які вважають за краще проводити технічний аналіз за допомогою хвиль Елліота. Це дає змогу визначати не тільки завершені структури, а й прогнозувати початок наступних і припускати ціновий рух. Побудова хвильової моделі відбувається автоматично. Якщо трейдер не згоден із заданими системою параметрами вихідних умов, він може вказати їх вручну.

Watl

Вважається зручним індикатором, який дає наочну картину хвильових моделей і показує трендові лінії. Трейдеру пропонується порівнювати тренди на різних таймфреймах і прогнозувати майбутні рухи.

Чому критикують хвилі Елліота?

Висунута Ральфом Еліотом теорія часто піддавалася критиці і багато опонентів стверджували, що вона марна для практичного застосування, оскільки характеризується суб'єктивним підходом. Деякі трейдери заявляють, що цей метод аналізу призводить у більшості випадків до збитків, ніж до прибутку.

На думку Бенуа Мандельброта, прогнози, які отримують за допомогою хвильової теорії, не мають однозначності. Це мистецтво суб'єктивне, але ж у пріоритеті має бути об'єктивна оцінка на базі розрахунків і комбінованих характеристик.

Критикуючи авторську методику Елліота, найчастіше порушують такі аспекти:

 • неможливо спрогнозувати рух ціни, оскільки графік може мати суттєві розбіжності з утвореними хвилями;
 • хвильовий аналіз супроводжується багатьма нюансами, які не кожен трейдер може зрозуміти. Наприклад, не завжди можна визначити початок і завершення хвилі;
 • найкращі хвилі видно тільки на історичних графіках, а практичне їхнє застосування занадто ускладнене через вплив різних чинників.

Висновок

Роберт Пректер зазначав, що Ральф Елліот ніколи не замислювався про те, чому на ринку утворюється саме така "5-3" модель хвиль. Він зосередився на аналізі даних і зробив відповідні висновки, діючи за принципом того, що все пояснюється причиною неминучих циклів, закладених у природі та в психології натовпу.

До хвиль Еліота слід ставитися як до теорії, а не повноцінного технічного методу аналізу з гарантованою результативністю, водночас не забувати про фактор суб'єктивності. Щоб точно складати прогнози за хвилями, потрібно багато практики і накопичення досвіду.

Читайте також - Гепи в трейдингу.


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити