Тамара СумськаАвтор: 

Тамара Сумська

Фахівець з особистих фінансів та інвестування. Допомагає нашим читачам підвищувати рівень фінансової грамотності.

Поняття, структура та учасники інвестиційного ринку

Останнє оновлення: П'ятниця, 16 лютого 2024 Автор: Тамара Сумська

Інвестиційний ринок

Шановні читачі ITstatti.in.ua, зараз поговоримо про інвестиційний ринок та про те які ж бувають основні інвестиційні ринки.

Інвестиційний ринок – це сформована система, що функціонує на принципах вільної конкуренції та партнерської взаємодії, в рамках якої взаємодіють суб'єкти інвестиційного процесу.

Ринок інвестицій нерозривно пов'язаний з інвестиційною діяльністю. Його фактичний стан і поточна кон'юнктура багато в чому визначають характер і динаміку здійснення угод з купівлі-продажу об'єктів інвестування.

Також під ринком інвестицій в економічній науці може розумітися сама взаємодія суб'єктів інвестування, які в результаті власної діяльності формують реальний рівень попиту і пропозиції на інвестиційні ресурси.

Інвестиційний ринок - це сукупність фінансових установ, бірж, компаній та інвесторів, де здійснюється купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів. Цей ринок дозволяє компаніям та урядам залучати капітал для розвитку, а інвесторам отримувати прибуток зі своїх інвестицій. Інвестиційний ринок пропонує різноманітні можливості для інвесторів, включаючи акції, облігації, інвестиційні фонди, деривативи та інші фінансові інструменти.

На інвестиційному ринку зустрічаються попит і пропозиція цінних паперів. Інвестори можуть купувати цінні папери, вкладати свої гроші в проекти або компанії, сподіваючись на їх зростання вартості та отримання прибутку в майбутньому. З іншого боку, емітенти цінних паперів мають можливість залучати капітал для фінансування своїх ділових проектів або погашення зобов'язань.

Інвестиційний ринок є складним і динамічним середовищем, де вплив на ціни та ризики можуть мати економічні, політичні та інші фактори. Досвідчені інвестори проводять аналіз ринку, оцінюють ризики та можливості перед здійсненням інвестиційних рішень. Інвестиційний ринок відіграє важливу роль у залученні капіталу для розвитку економіки та стимулюванні інвестиційної діяльності, сприяючи економічному зростанню та створенню робочих місць.

Функції

Інвестиційний ринок грає одну з головних ролей у становленні та розвитку системи фінансів та економіці будь-якої країни. Його сутність можна зрозуміти найкращим чином, відштовхуючись від функцій, які він здійснює. До них відносяться:

 • вироблення оптимальних напрямків для інвестування капіталу;
 • активізація наявного в країні вільного капіталу;
 • формування найкращих умов, що дозволяють зменшити рівень існуючих ризиків;
 • мобілізація різноманітних фінансових процесів, що відбуваються в економіці держави;
 • нарощування темпів оборотності капіталу;
 • доведення вільних грошових коштів до їх кінцевих споживачів;
 • природне формування ринкових цін на основні фінансові інструменти.

Структура

Під структурою загального інвестиційного ринку прийнято розуміти сукупність усіх ринків, на яких відбувається торгівля об'єктами інвестування.

Як ми бачимо, ринок інвестицій ділиться на кілька сегментів. Серед них ринки:

 1. об'єктів реального інвестування;
 2. фінансовий;
 3. інноваційний.

У свою чергу, кожен з перерахованих сегментів має власний більш вузький поділ. Давайте більш детально розглянемо кожен з елементів даної структури.

Ринок об'єктів реального інвестування

В економічній науці його також знають, як ринок матеріальних або речових інвестиційних об'єктів. Він складається з трьох окремих елементів:

 • Першим є ринок капітальних вкладень. Під такими інвестиціями прийнято розуміти витрати, пов'язані з розвитком матеріально-технічної бази підприємств. В якості прикладів конкретних об'єктів подібних вкладень можна навести будівництво будівель і споруд, переоснащення виробництва, модернізацію основних виробничих засобів (обладнання), придбання автомобілів і так далі.
 • Другим вважається ринок нерухомості. Назва говорить сама за себе. Об'єктами, що торгуються на ньому, є Будівлі, житлові та нежитлові приміщення, морські та річкові судна, літаки, земельні ділянки і так далі. Для багатьох інвесторів саме об'єкти нерухомості стають основним інструментом для примноження грошових коштів.
 • Третім є ринок інших матеріальних об'єктів. В цю категорію потрапляють предмети мистецтва (скульптури, картини, мозаїки), антикварні речі, ювелірні прикраси і коштовні камені, золото, платина і так далі.

Ринок об'єктів фінансового інвестування

Він складається з двох самостійних елементів:

 • Першим вважається грошовий ринок. Він являє собою систему взаємовідносин, які стосуються покупки і продажу грошей або капіталів. На ньому вирішується завдання мобілізації вільних грошових коштів, їх доведення до кінцевого споживача і залучення в активну господарську діяльність. Саме тут представлені фінансові вкладення, валютні операції, банківські кредити і депозити.
 • Другим є фондовий або Ринок цінних паперів. В даному випадку ми знову ж таки маємо справу з промовистою назвою. У даній сфері здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів всіх існуючих видів. В даний час відомі такі їх різновиди:
  • акції;
  • облігації;
  • векселя;
  • коносаменти;
  • ощадні сертифікати;
  • чеки;
  • та інші.

Ринок об'єктів інноваційних інвестицій

Він також складається з двох окремих сегментів. Характеристика даного ринку визначається вкладенням грошей в нематеріальні ресурси, безпосередньо пов'язані з науковою, дослідницькою та інноваційною діяльністю.

 • Першим сегментом вважається ринок інтелектуальних інвестицій. У даній сфері інвестори займаються вкладенням грошових коштів та інших капіталів в різноманітні нематеріальні активи. На цьому ринку йде торгівля патентами, ліцензіями, товарними знаками, торговими марками і так далі.
 • Другим сегментом є ринок наукових і технічних інновацій. У цьому випадку мова йде про інвестування коштів в наукові відкриття, здійснювані в рамках фундаментальної науки, так і в середовищі прикладних практичних досліджень.

Таким чином, інвестиційний ринок складається з численних елементів, кожен з яких має свої унікальні особливості. Однак всі разом вони формують єдиний торгівельний простір.

Кон'юнктура

Кон'юнктура ринку інвестицій являє собою форму визначення ряду факторів, що формують динаміку співвідношення пропозиції, попиту, рівня цін і конкуренцію.

Вивчення і прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку дозволяє нам зробити висновок про існування чотирьох етапів (стадій) її зміни.

 1. Підйом або зростання кон'юнктури, пов'язане з пожвавленням економічної системи в цілому. Даний процес завжди характеризує підвищення активності поточних ринкових процесів. Зовні він проявляє себе за допомогою стійкого зростання попиту на об'єкти вкладень. Природною відповіддю на дану тенденцію стає підвищення цін і інтенсифікація ринкової конкуренції.
 2. Слідом за ним йде Кон'юнктурний бум. Цей етап пов'язаний зі стрімким підвищенням попиту на інвестиційні товари, що пропозиція не в змозі задовольнити. Ціна на об'єкти інвестицій продовжує різко підвищуватися. На тлі перерахованих процесів вгору йдуть і доходи суб'єктів інвестиційного ринку.
 3. Етап ослаблення кон'юнктури. Він пов'язаний з початком зниження ринкової активності. Ці процеси протікають на тлі спаду в економіці країни. Пропозиція починає домінувати над попитом. Однак починається все з моменту короткострокової рівноваги.
 4. Етап кон'юнктурного спаду - найневдаліший час, на який інвестор може запланувати початок інвестиційної діяльності. У даній точці падає не тільки попит, але також і пропозиція. На даному етапі доходи інвесторів мінімальні.

Учасники

Ринок інвестицій формується за рахунок конкретних суб'єктів інвестиційного процесу, яких також називають його безпосередніми учасниками. До них можна віднести:

 • покупців;
 • продавців;
 • посередників.

Перші дві перераховані категорії виступають прямими учасниками процесу інвестування. Посередники ж виступають сполучною ланкою, що з'єднує капітали покупців і активи продавців. Водночас вони можуть безпосередньо здійснювати торговельні дії та операції.

Класифікація посередників інвестиційного ринку включає в себе:

 • брокерів;
 • дилерів;
 • допоміжний персонал бірж, аналітичних агентств і так далі.

Таким чином, інвестиційний ринок являє собою складний самодостатній механізм, який багато в чому визначає структуру здійснюваних інвестицій.

Інвестиційний ринок та його активи

Перш ніж вкладати в активи на ринку, необхідно пройти курси трейдингу, на яких можна навчитися багатьом корисним навичкам. Після цього буде нескладно вибрати напрямок для інвестування

Інвестор може працювати з різними вкладеннями, які пропонує ринок. Це акції великих компаній, облігації, валюта і цифрові гроші. У будь-якій сфері вкладення може стати вигідним, якщо все зробити з правильним підходом

Що необхідно для роботи на інвестиційному ринку

Щоб вкладати кошти в акції або криптовалюта, необхідно відкрити брокерський рахунок. Цим займаються брокерські компанії, які мають ліцензію. Починаючому інвестору необхідно вибрати таку компанію з білого списку на спеціальному ресурсі. Важливо також почитати відгуки клієнтів, які вже працювали з різними брокерськими організаціями.

Що таке інвестиційний портфель?

Вкладник повинен знати про інвестиційний портфель. Його можна створити з активів, які будуть приносити невеликий дохід, але ці активи з низькими ризиками. Зазвичай такий портфель створюють з акцій компаній, які відносяться до категорії «блакитні фішки». Це такі компанії, як

 • Microsoft;
 • Apple;
 • Facebook;
 • Amazon і т. д.

Інвестиційний портфель також можна зібрати з криптовалюти. Незважаючи на те, що в багатьох країнах з цим активом борються на законодавчому рівні, він має велику популярність. Основним активом буде біткоін, він складе приблизно 50-60%, інша частина портфеля – це альткоіни.

Фахівці ринку також радять звернути увагу на облігації, які приносять невеликий відсоток доходу, але зводять ризики практично до абсолютного мінімуму.

Чутливість ринку інвестицій

Найбільш чутливий сегмент на інвестиційному ринку - це ринок криптовалют. Будь-які заяви великих корпорацій, відомих, медійних осіб або державних організацій щодо біткоіна або альтконів може вплинути на курс. Так, наприклад, відмова від розрахунків цифровою валютою знизить її рейтинг, а прийом розрахунків в біткоіни на державному рівні або окремими великими корпораціями значно підвищує її вартість.

Відео

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити