Тамара СумськаАвтор: 

Тамара Сумська

Фахівець з особистих фінансів та інвестування. Допомагає нашим читачам підвищувати рівень фінансової грамотності.

Що таке інвестиційні проекти — види, оцінка та аналіз + складання плану

Останнє оновлення: Понеділок, 05 лютого 2024 Автор: Тамара Сумська
Зміст[Сховати]

Інвестиційні проекти

Здрастуйте! У цій статті ми розповімо про інвестиційні проекти.

Сьогодні ви дізнаєтеся:

 1. Що таке інвестиційні проекти і з чого вони складаються;
 2. Як оцінювати інвестиційні проекти;
 3. З якими ризиками доведеться зіткнутися.

Що таке інвестиційні проекти

Почнемо з теорії. Спершу визначимося, що таке інвестиційний проект.

Інвестиційний проект - письмове обґрунтування доцільності фінансових вкладень в певний напрямки. Він найчастіше включає в себе всі фінансові розрахунки, а також поетапну реалізацію плану.

Найближче за змістом до поняття інвестиційний проект можна віднести бізнес-план. Вони обидва включають в себе економічне обгрунтування доцільності вкладень.

Обидва складаються для того, щоб:

 • Переконати інвестора;
 • Скласти покрокову стратегію по реалізації задумів.

При цьому варто розуміти, що в першу чергу інвестиційний проект, на відміну від бізнес-плану, складається для потенційного інвестора. Виходячи з цього, головне завдання проекту – переконати інвестора в тому, що він зможе отримати прибуток. Саме на це повинна бути спрямована вся документація, необхідні розрахунки і все те, що вважатиме за потрібне включити упорядник в свій проект.

Інвестиційні проекти хороші тим, що показують відразу кілька напрямків діяльності бізнесмена, який бажає отримати інвестиції: опрацювання власної ідеї, готовність слідувати власним планом і свідомість власних ризиків. Саме тому інвестиційному проекту приділяється особлива увага з боку інвесторів. На аналіз такого плану зазвичай йде як мінімум один тиждень, а то й більше.

Складові елементи інвестиційного проекту:

 • Період, за який проект має бути реалізований;
 • Запланований обсяг витрат;
 • Грошові потоки;
 • Ліквідаційна вартість.

Тепер трохи про цілі інвестиційних проектів.

Інвестиційні проекти складаються для 2 основних цілей:

 • Донести до інвестора необхідність вкладення коштів в конкретний проект. Інвестором в даному випадку може бути приватна особа, а може і держава. Розробником же проекту буде місто, ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, які хочуть залучити кошти зі сторони в свій проект;
 • Для того щоб переконатися що проект не просто окупиться, але і принесе прибуток. Цей варіант важливіший для самого інвестора, так як ризикує він, а якщо ризики не прораховувати, можна втратити все.

До складу будь-якого проекту включаються наступні розділи:

 • Опис проекту в короткому викладі. В цей розділ включають суть проекту: яку суму, куди і для чого вкладати;
 • Опис проекту в повному викладі. Тут описують всі тонкощі і нюанси, включають аналітику ринку, опис продукту чи послуги, для якої потрібні інвестиції, докладають маркетинговий план та інше;
 • Обґрунтування проекту математичними розрахунками. Це не просто окремий розділ, всі розрахунки повинні бути максимально реалістичними;
 • Висновок. Висновки про те, наскільки доцільно вкладення коштів.

Зазначимо, що ця приблизна структура, в проектах різних видів і пункти можуть бути різними, головне, щоб документ не був просто відпискою, а виконував свою функцію – тобто підтверджував доцільність вкладення коштів.

Завдання інвестиційного проекту:

 • Дослідити об'єкт вкладень;
 • Визначити, наскільки привабливий проект для інвестицій;
 • Розрахувати та проаналізувати фінансові показники;
 • Мінімізувати ризики втрати коштів;
 • Досягти максимальної фінансової віддачі через певний період часу.

Зміст інвестиційного проекту

Щоб грамотно піднести інвесторам бізнес-модель, необхідно точно, повно і структуровано викласти наявний матеріал. Текст не повинен бути перевантажений термінологією і галузевою лексикою. Краще, щоб він містив зрозумілу інформацію, швидко привертає увагу вкладників. Запорукою складання якісного інвестиційного проекту є його логічна і структурована побудова.

Основні розділи:

 • Вступна презентація проекту. Короткий виклад суті бізнес-ідеї, що містить найголовніші тези про майбутню / діючу компанію.
 • Результати маркетингового дослідження. Аналіз поточної ситуації на ринку, опис споживчого попиту і стратегій конкурентів.
 • Інформація про фінансове становище підприємства. При складанні інвестиційного проекту для діючої компанії необхідно зробити акцент на наявній або прогнозованої рентабельності.
 • Технологічний огляд. Інформація про виробничі майданчики, додаткові приміщення, застосовувані методики, Інженерне забезпечення, витрату енергоресурсів, екологічну безпеку підприємства, використовувані транспортні засоби, норми ТБ, наявність трудових ресурсів, сировини, підрядників і постачальників.
 • План впровадження інвестиційного проекту. Порівняння поточної кількості продукції, що випускається/послуг, що надаються з тим, яке необхідно для повного покриття даного сегмента ринку.
 • Організаційний план. Інформація про виробничу структуру, чисельність персоналу, правове забезпечення, витрати на зарплату.
 • Фінансова стратегія. План витрачання отриманих інвестицій з прив'язкою до конкретних періодів і схема повернення кредитних коштів.
 • Аналіз ефективності інвестиційного проекту. Розрахунок на підставі поточного фінансового стану компанії, вищеописаного плану витрачання грошових активів і прогнозів по реалізації товарів.

У висновку необхідно обов'язково провести аналіз чутливості і стійкості бізнесу до різних несприятливих факторів, а також обчислити мінімальні показники, при яких починає відзначатися вихід інвестиційного проекту в прибуток.

Учасники та їх функції

Щоб проект був успішно реалізований, потрібно ретельно підібрати його учасників.

Їх склад визначається декількома факторами:

 • Тонкощами проекту: його специфікою, складністю і так далі;
 • Фінансовими можливостями замовника: наскільки він забезпечений потрібним обладнанням, технікою, матеріалами;
 • Рівнем технологічної складності проекту.

Якщо давати загальне визначення, то воно звучить так: учасниками проекту називають фізичних або юридичних осіб, залучених до його реалізації, або зацікавлених в отриманні результату.

Залежно від того, наскільки учасники залучені в проект, їх умовно ділять на 3 групи:

 • Основна група – ті, хто зайняті розробкою і створенням проекту;
 • Розширена група – сприяють реалізації цілей проекту, але не беруть в ньому безпосередньої участі;
 • Зацікавлені – це громадяни або організації, які можуть впливати на основну та розширену групи, але безпосередньо з ними не співпрацюють (споживачі продукції, яка буде отримана в результаті).

Детальніше зупинимося на ключових учасниках будь-якого інвестиційного проекту:

 1. Ініціатор - особа, яка є автором самої ідеї проекту. Часто ініціатор і замовник - одна особа.
 2. Замовник – юридична або фізична особа, зацікавлена в тому, щоб проект був здійснений. Замовники вкладають в його реалізацію власні кошти, а також залучають їх зі сторони;
 3. Інвестор - юридична або фізособа, яка вкладає кошти в проект. Інвесторами можуть виступати замовники проекту, банківські організації, різні інвестиційні фонди і так далі;
 4. Керівник - фігура, що є ключовою в розробці і створенні проекту. Саме він відповідає за його підсумки.
 5. Команда – фахівці, які виконують ряд специфічних обов'язків, що підкоряються безпосередньо керівнику проекту;
 6. Контрактор – простіше кажучи, підрядник. Відповідає за безпосереднє виконання робіт;
 7. Спонсор – особа, яка курирує проект від імені замовника, контролює діяльність керівника;
 8. Контролюючі органи - забезпечують нагляд за дотриманням екологічного законодавства, пожежних та санітарних норм;
 9. Ліцензіар – установа або організація, яка здійснює видачу ліцензій на різні види робіт;
 10. Постачальник – організація, яка постачає проект матеріалами, інструментами, транспортом. Часто постачальниками є контрактори;
 11. Споживачі - особи, які купуватимуть кінцевий продукт. Ця категорія учасників визначає попит на результат проекту.

В інвестиційних проектах виділяється кілька стадій:

 • Виникнення ідеї (ідея проекту тільки починає формуватися);
 • Процес розробки (проект складають, прораховують, готують до демонстрації потенційному інвестору);
 • Стадія узгодження (інвестор або погоджує проект, або просить внести в нього корективи);
 • Стадія реалізації (здійснення реальних грошових вливань в проект).

А той період часу, який проходить від виникнення ідеї до повної реалізації проекту називається проектним циклом.

Види інвестиційних проектів

Класифікація проектів за видами залежить від багатьох факторів, а відрізняються ці проекти за різними критеріями. Ми сьогодні розглянемо види проектів, які можна назвати основними.

Отже, за впливом один на одного виділяють:

 • Доповнюючі один одного;
 • Повністю незалежні. Рішення, прийняте по одному з них, не впливає на інші;
 • Альтернативні проекти-конкуренти. Прикладом такого проекту є процес розробки нових родовищ корисних копалин. Реалізація подібних проектів повністю вичерпує ресурси компанії.

За часом:

За ступенем ризику:

 • Ризикові (вкладення в розвиток нових технологій);
 • Надійні (прикладом служать державні).

За впливом на економіку:

 • Міжнародні. У реалізації бере участь кілька країн;
 • Діючі локально, в масштабах одного підприємства. На економіку регіону в цілому не впливають;
 • Діючі у великих масштабах. Інакше кажучи, охоплюють великі галузі, сюди можна віднести сільськогосподарські, в будівництві і так далі;

За обсягом вкладених коштів:

 • Малі;
 • Середні;
 • Великі;
 • Мега-проект.

По виду діяльності:

 • Комерційного типу – розробляються з метою заробітку грошей;
 • Соціального типу – розробляються, щоб вирішувати різні проблеми суспільства і людей;
 • Екологічного спрямування – розроблені з метою вирішення проблем навколишнього середовища.

Крім цих видів, варто розглянути і дещо не менш важливих.

Пріоритетні

Таким проектам підтримку надає держава, використовуючи кошти державного бюджету. До пріоритетних можна віднести проекти, які реалізуються в наступних галузях: машинобудування, військово-промисловий комплекс, металургія, літакобудування, медицина і фармацевтична промисловість.

Інвестиційні проекти в інтернеті

Так, такі дійсно існують, причому приносять своїм учасникам пристойний дохід. Найяскравішими прикладами служать: робота з Форекс, хайпи (високоприбуткові інвестиційні програми), інвестиції в знеособлені металеві рахунки і т. д.

Інвестиційні проекти у сфері нерухомості

Інвестиції в нерухомість умовно діляться на 2 типи: одні фінансуються за рахунок власних коштів, інші із залученням коштів кредитних організацій. Прикладом служить будівництво житлового будинку.

Складання інвестиційного проекту

Скласти інвестиційний проект не так просто, як здається на перший погляд. Здебільшого, інвестори - досвідчені люди, які вклалися в багато компаній і підприємств, отримують стабільний прибуток від своїх інвестицій і завжди знають, чого хочуть. І саме таких акул інвестиційного бізнесу буде потрібно переконати в доцільності, і що більш важливо в прибутковості їх вкладень.

При складанні інвестиційного проекту, основну увагу потрібно приділяти саме розрахункам. Ви повинні всіма методами показати інвесторам, що їх вкладення не тільки окупляться, але і будуть приносити їм стабільний прибуток. При цьому ніколи не можна оперувати загальними фразами. Завжди потрібні конкретні цифри, із зазначенням того, яка сума і куди буде витрачена.

Не варто забувати і про ризики. Кожен розумний інвестор розуміє, що стабільного доходу не можна домогтися зі 100%-ою ймовірністю. Саме тому сміливо говорите про те, які ризики можуть виникнути у вашого проекту, і що більш важливо – як ви будете з ними справлятися.

Але завжди слід робити акцент на прибутковості і що саме з цим конкретним проектом, інвестор зможе отримати стабільний пасивний дохід.

Тепер покрокова інструкція по тому, як створити інвестиційний проект.

Крок 1. Генерація ідеї

На цьому етапі творець проекту вивчає всі можливі ніші, в яких є можливість створити свою справу, яка принесе стабільно високий дохід. Для цього необхідно починати аналізувати всі напрямки, в яких бізнесмен розбирається в тій чи іншій мірі.

Це дозволить на початковому етапі знизити тимчасові витрати на навчання, мінімізувати ризики невдач через неправильні управлінські рішення, а також мати можливість безпосередньо впливати на робочі процеси через свій досвід у сфері.

В Україні існують біржі, які об'єднують інвесторів і творців інвестиційних проектів. Зараз найвигідніше користуватися послугами даних сайтів.

Поради щодо вибору ідеї:

 • Зрозумілість;
 • Прибутковість;
 • Окупність;
 • Рентабельність;
 • Інтерес від споживача;
 • Своя відмінна риса.

При цьому потрібно розуміти, де та сама грань, при переході через яку оригінальність ідеї йде врозріз зі здоровим глуздом.

Щоб не бути голослівним, достатньо навести приклади кількох реальних інвестиційних проектів:

 • Відкриття господарства по виробництву топінамбура;
 • Створення сонячних батарей в Сахарі;
 • Створення кафе на базі міських трамваїв.

Ці ідеї дуже близькі до статусу оригінальності, але до інноваційності їм досить далеко. Ідея, яку інші ще не озвучували, необов'язково буде дійсно прибутковою. Швидше те, що її не озвучили Інші, має на увазі те, що її реалізація зажадає або надмірних фінансових і фізичних витрат, або не принесе фінансової вигоди.

Дійсно оригінальній ідеї дуже складно пробитися крізь тисячі інших, більш стабільних проектів. Крім стабільних проектів, перешкодою на шляху до отримання інвестицій для більшості проектів є їх специфіка. Для того щоб відповідним чином вибрати нішу, а всередині неї створити цікаву ідею, можна скористатися перевіреними ідеями успішних людей.

При цьому потрібно розуміти, що при виборі ідеї для інвестування, можна скористатися принципом «Дивись на успішних людей і роби». Цей спосіб працює не в тому плані, що потрібно вибирати такі ж ідеї для інвестиційних проектів, як і інші.

Набагато більш правильно було б сказати: робіть при виборі проектів такі ж висновки, що і успішні люди. Аналізуйте, покладаючись на їх досвід, вивчайте ринок відповідно до рекомендацій більш досвідчених колег, і ви помітите, що ідеї знаходять свою реалізацію набагато частіше.

Крок 2. Оцінка ризиків

Від вибору ніші приступаємо до оцінки ризиків. Ризики можна розділити на два типи: виробничі та нішеві. Другим ми приділили достатню увагу в попередньому пункті, тому з їх оцінкою не повинно виникнути проблем. Що стосується виробничих ризиків, то тут аналіз складніше.

Для того щоб оцінити виробничі ризики, вам буде потрібно:

 • Обсяг передбачуваних інвестицій;
 • Термін окупності інвестицій;
 • Термін на початковий запуск проекту;
 • Кількість конкурентів;
 • Рівень конкурентоспроможності товару/послуги;
 • Насиченість ринку.

Кожен з цих показників не можна сприймати окремо. Вони повинні працювати укупі. Від обсягу передбачуваних інвестицій залежить, якого обсягу бізнес ви будете відкривати.

Не можна побудувати маленьку будівельну компанію, яка зробить один-два будинки, а з великими інвестиціями не вийде сімейної кондитерської. Обсяг інвестицій також визначає, як інвестори будуть ставитися до проекту - як до ризикового середнього бізнесу або до великої і стабільної пачці грошей в майбутньому.

Термін окупності інвестицій – час, за який окупляться вкладені кошти. Один з головних показників. Ніхто не захоче вкладатися на 10-15 років з метою отримання прибутку в 20% тільки через 7-8 років. Чим нижче термін окупності – тим нижче ризики.

Та ж сама ситуація і зі швидкістю запуску проекту.

Конкурентоспроможність товару і насиченість ринку залежить від того, наскільки унікальний товар або послугу ви пропонуєте ринку. При цьому не варто гнатися за новинками. Вони можуть і не вистрілити. Оптимальний варіант – щось перевірене часом (є на ринку 1-2 роки) і з якоюсь оригінальною подачею.

Крок 3. Підготовка та затвердження проекту

Настає момент, коли пора переходити від теоретичної підготовки до практики. Саме на цьому етапі ви починаєте створювати свій інвестиційний проект. Розробка проекту буде нагадувати складання бізнес-плану, саме тому ті вимоги, які пред'являються до хорошого бізнес-плану, будуть характерні і для інвестиційного проекту.

Після складання потрібно затвердити проект. Для цього потрібно представити його всім потенційним інвесторам, і укласти інвестиційні договори. У момент уявлення, вам будуть потрібні всі Ваші знання, а також ораторська майстерність, щоб переконати акул бізнесу в тому, що вкладення грошей в вас окупиться.

Невелика порада. Заздалегідь підготуйте мову і відповіді на Популярні питання, які як вам здається, інвестори можуть задати.

Якщо справа стосується банків, то крім хорошого проекту, вам буде потрібно солідний стартовий капітал. Потрібно від 20 до 50% від вартості інвестиційного проекту.

Крок 4. Реалізація ідеї

Тут все просто. Гроші отримані, ідея є на папері. Залишилося втілити її в життя. Але потрібно не забувати тримати в курсі своїх інвесторів: як проходить реалізація, коли вийдете на очікуваний прибуток, як зростає бізнес і т. д.

Всього 4 простих кроки, але кожен з яких може розтягнутися на тиждень. При цьому, якщо дотримуватися цієї інструкції і вкладені в неї невеликі поради, можна створити цілком робочий інвестиційний проект.

Математична оцінка інвестиційного проекту

Метод, який дозволить оптимально оцінювати перспективи інвестиційних проектів навіть професійні інвестори ще не придумали. При цьому для оцінки більшості проектів можуть братися не тільки внутрішні показники проектів: дохідність, термін окупності, розмір вкладень, рентабельність і т. д. Але і зовнішні показники, такі як стан ринку, насиченість товаром, законодавча підтримка і т. д.

Кожен хороший інвестор сам вирішує, які з показників йому важливіше. Але в більшості своїй, інвестори для оцінки рентабельності проекту воліють користуватися формульними методами.

Як приклад індивідуальності розрахунків можна навести банки. Вони для оцінки кредитоспроможності позичальника самостійно формують формули, які розробляються окремо в кожній кредитній організації. Ви не зустрінете два банки, які однаково підходять до оцінки потенційного позичальника, хоч ці алгоритми і схожі.

Для того щоб правильно оцінювати інвестиційні проекти, потрібно стежити за трьома показниками:

 • Внутрішня норма прибутковості;
 • Термін окупності проекту;
 • Ліквідність інвестицій.

Розповімо про ці показники більш докладно.

Внутрішня норма прибутковості

Внутрішня норма прибутковості – один з важливих показників для аналізу потенціалу інвестиційного проекту.

Але перш ніж його характеризувати, потрібно пояснити два поняття:

 • Ставка дисконтування;
 • Чиста приведена вартість.

Ставка дисконтування - ставка залучення грошових коштів. По суті, це витрати на залучення 1 грн капіталу. Для інвестиційних компаній ставкою дисконтування можуть бути: відсотки по кредиту, альтернативна дохідність іншого проекту, банківський депозит і т. д. Для фізичних осіб частіше ставкою дисконтування буде якась величина альтернативного доходу або інфляція.

Чиста наведена вартість проекту - показник реальної прибутковості проекту за вирахуванням витрат. Ми зможемо його знайти за допомогою ставки дисконтування. При цьому потрібно розуміти, що з часом витрати зросли б – з 100 грн, які ми витратимо зараз, витрати будуть в 150 грн через 3-5 років. Саме тому слід використовувати формулу складної процентної ставки – (1+R) у степені N, де r – ставка дисконтування.

Внутрішня норма прибутковості дуже сильно пов'язана з цими двома поняттями.

Внутрішня норма прибутковості – ставка окупності проекту. Тобто при якому рівні витрат наш інвестиційний проект вийде в нуль. Внутрішня норма прибутковості найчастіше використовується інвесторами, для того щоб порівнювати проекти. При відсутності витрат на збір коштів для інвестицій, ми отримуємо просто показник прибутковості.

Формула внутрішньої норми прибутковості:

Формула внутрішньої норми прибутковості

Де n - кількість тимчасових періодів; CFt - грошовий потік в момент часу t, IRR - внутрішня норма прибутковості.

Отже, чим вище буде IRR – тим вище буде прибутковість інвестиційного проекту. У разі якщо ви використовуєте позикові кошти, для збору яких потрібні були витрати, ваш IRR повинен бути вище, ніж ставка за позиковими коштами.

Звичайно, ми досі можемо використовувати складні математичні формули. Але набагато простіше скористатися програмою Excel, яка сама вважатиме це. Формула, яка відповідає за це, англійською називає IRR (XIRR).

Для того щоб скористатися нею, потрібно розділити витрати на періоди, як це зроблено в таблиці нижче.

Простий приклад:

  Проект А Проект Б
0 рік -10 000 — 10 000
1 рік 3 000 5 000
2 рік 2 000 2 000
3 рік 4 000 2 500
4 рік 4 500 3 000

IRR 1 проекту дорівнюватиме 12%.

IRR 2 проекту дорівнюватиме 11%.

Отже, працювати з проектом А прибутковіше. Але якщо вартість залучених коштів дорівнює 13 і більше % річних, то з обома проектами працювати збитково.

Беручи до уваги рівень реальної інфляції на 2023-2024 роки, то інвестиційні проекти з прибутковістю вище 10% річних будуть прибутковими. В іншому випадку РЕАЛЬНИЙ показник інфляції буде прибирати весь прибуток і виводити в негативний фінансовий результат.

Термін окупності інвестиційного проекту

Термін окупності проекту також є одним з найважливіших показників для більшості інвесторів. Економічний його сенс в наступному.

Термін окупності - проміжок часу, через який сума отриманих коштів зрівняється з вкладеною. Іншими словами - через який час проект почне приносити перший прибуток.

Залежно від застосування ставки дисконтування, застосовуватиметься два види розрахунків терміну окупності:

 • Простий;
 • Динамічний.

Простий спосіб: досить легко підрахувати, в якому періоді кошти, вкладені в проект, будуть повністю повернені.

Перевага такого способу в його простоті. Не потрібно розраховувати показники, шукати додаткові ставки і т. д. Ваша головна задача – зробити так, щоб на папері ви вийшли в нуль. Мінус способу очевидний – ви не враховуєте знецінення грошей, і в той період, коли на папері ви будете виходити в нуль, за фактом ви все ще будете в мінусі.

Динамічний спосіб дозволяє більш точно підрахувати термін окупності інвестиційного проекту з урахуванням постійного зниження вартості грошових коштів.

 динамічний спосіб

Перевага такого способу теж очевидна. Якщо брати за ставку дисконтування показник інфляції, то ми побачимо, який реальний обсяг коштів ми б отримали. Це дозволить прогнозувати РЕАЛЬНИЙ дохід – чистий дисконтований дохід.

Як говорилося раніше, в ролі ставки дисконтування можна використовувати різні показники, але найчастіше це буде інфляція або витрати на реалізацію проекту.

Звісно, що будь-який розумний інвестор визнає більш цікавим проект з меншим терміном окупності, незважаючи на високу прибутковість. Адже довгострокові вкладення, навіть із заявленою високою прибутковістю, підвищують ризики, а це неприпустимо, особливо в інвестуванні.

Можна вивести пряму залежність між ризиками і терміном інвестування (строком окупності). Чим довше окупаються кошти, тим більше непередбачених обставин, які можуть вплинути на прибуток, можуть виникнути.

Як зазвичай, скористаємося банківським досвідом, як самого раціонального інвестора.

Короткострокові банківські депозити на середні суми визнаються більш надійними, ніж депозити на ту ж суму, але на строк більше 3 років. Саме тому, крім показників надійності позичальника, одним з важливих критеріїв буде виступати термін. Тому банки, за рахунок збільшення процентної ставки, будуть скорочувати термін окупності своїх інвестицій.

Ліквідність інвестиційного проекту

Той показник, який більшість новачків упускають з виду. Ліквідність інвестиційного проекту – здатність продати частку в ньому з мінімальними витратами. Показник ліквідності визначає, наскільки легко ви зможете позбутися проекту в своєму інвестиційному портфелі, і як швидко ви зможете відшкодувати витрати.

Ліквідність відповідає за «пластичність» капіталу. Тобто, бачачи проект, який задовольняє вашим вимогам до прибутковості, термінами окупності і капіталу, ви в більшості випадків приймаєте позитивне рішення про інвестиції. Але в залежності від ситуації, вам можуть знадобитися гроші на фінансування інших проектів (інвестиційних) і відхід від інвестиційної діяльності в іншу сферу.

Є ще безліч ситуацій, коли може знадобитися різко акумулювати грошову суму. З огляду на це, більшість інвесторів вважають за краще вкладатися в ліквідні активи.

Ліквідні інвестиції – частка в якомусь проекті, яку можна досить швидко, протягом 1 — 7 днів продати без особливого збитку. Вважається ліквідність через спред-різницю між ціною купівлі та продажу.

Спред не повинен перевищувати 10-15%. У випадку, якщо це буде так, то інвестиційний проект можна називати неліквідним, так як він принесе збитки в разі відмови. Але слід розуміти, що продавати частку в інвестиційному проекті стандартними методами досить нерозумно, тому доведеться підключати особливі майданчики або знайомих інвесторів.

Методика розрахунку інвестиційних проектів

Тепер спробуємо зібрати всі дані про розрахунки показників інвестиційних проектів в одне місце. Перший і один з найцікавіших показників-внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту. Її розраховують для того щоб подивитися саму прибутковість проекту і сам показник витрат, який можна покрити.

Якщо є які-небудь витрати на залучення коштів, то показник внутрішньої норми дохідності має бути вищою. В іншому випадку проект виявиться збитковим.

Слідом професійні інвестори розраховують термін окупності інвестиційного проекту. При цьому потрібно розуміти, що звичайний термін окупності недостатньо добре показує реальний потік інвестицій проекту, і не враховує знецінення грошей, що дозволяє вийти в нуль набагато раніше реального терміну. Скориставшись складним методом і дисконтувавши інфляцію, ви побачите коли окупиться проект, і чи окупиться він взагалі.

Потім оцінюється ліквідність проекту, шляхом прогнозування продажу частки в проекті. Це найскладніше, так як вимагає взаємодії з ринком і розрахунку виходячи з приблизних показників, а також прогнозування руху компанії і самого реалізованого проекту.

Але це все математичні показники, для інвесторів вони мають лише другорядне значення. Перше – зовнішня оцінка привабливості інвестиційного проекту.

У мережі часто пишуть про те, що важливим показником інвестиційного проекту індекс прибутковості. Він розраховується як відношення вкладень і доходів з проекту. Також, деякі вважають за краще дисконтувати прибутковість на показник інфляції. І якщо індекс прибутковості буде більше 1, то проект визнається успішним.

Весь математичний зміст операції в тому, що якщо весь номінальний (нереальний) дохід з проекту буде більше витрат, то необхідно вкладати в проект. Але при цьому привести приблизну річну прибутковість проекту за допомогою індексу прибутковості складно.

Оцінити перспективи просто нереально. Саме тому індекс прибутковості - один з непотрібних показників, які не дадуть інвестору ніякої інформації про реальну прибутковість проекту, про те, чи окупляться його інвестиції і наскільки.

Приблизно таку ж інформацію дає термін окупності, з тією лише різницею, що він показує, коли окупляться вкладення.

Використовувати індекс прибутковості можна для того, щоб визначити, чи буде прибутковим проект, якщо вкласти в нього n-у кількість коштів.

Зовнішня оцінка інвестиційного проекту

Зовнішня оцінка інвестиційного проекту – вимірювання перспектив ідеї і аналіз того, наскільки доцільні заявлені цифрові показники. Бізнесмени, особливо новачки, схильні неправильно оцінювати ринок і без якихось тестів говорити про те, що та чи інша ніша здатна приносити певний дохід.

Розумний інвестор сам повинен розуміти, наскільки успішним буде той чи інший бізнес, як йому доведеться протистояти конкуренції і взагалі, яким чином проект буде отримувати прибуток.

При цьому на всі ці питання, крім інвестора, так чи інакше, повинен відповідати потенційний позичальник. Саме тому для аналізу інвестиційного проекту, так і для того, щоб зацікавити потенційного інвестора, ми підготували для вас п'ять пунктів, яким потрібно приділити особливу увагу.

 Аналіз привабливості проекту для самого інвестора

Перше, на що звертає увагу інвестор – наскільки близький йому інвестиційний проект.

Говорячи зовсім просто - навряд чи людина, яка пропрацювала все життя в будівельній сфері, буде оцінювати перспективи інноваційних технологій. Тобто краще знаходити інвестиції серед людей, які зацікавлені ідеєю інвестиційного проекту.

Для інвесторів, особливо тих, хто займається вкладеннями в бізнес менше 7 — 10 років, краще всього вибирати суміжну з їх основною професією нішу. Якщо ви займаєтеся будівельним бізнесом, то найкраще на початку було б інвестувати в будівельні компанії, і будівельний бізнес, поступово набираючись зв'язків у колі інвесторів і розширюючи свої знання щодо інших напрямків.

Це не означає, що всі інвестори нічого не розуміють поза рамками своєї основної діяльності. Просто вони в цьому розбираються до дрібниць і зможуть навіть на перший погляд дати оцінку «злетить/не злетить».

Оцінка перспектив ніші

Тут вже оцінюється більш вузька специфіка ніші. Тобто будівництво – широка ніша, будинки під ключ в ... області – більш вузька.

Саме ідею цієї вузької спеціалізації оцінюють інвестори. З-за того, що вони пройшли подібний шлях, ці люди знають, які підводні камені зустрінуться на шляху, і наскільки легко буде взяти свій ринок. Цей етап самий суб'єктивний, і зводиться до того "багато можливостей" або "все зайнято".

Робота з прямими конкурентами

Як ви будете отримувати свій шматок ринку – ось один із найболючіших питань, на які мало хто може дати дійсно цікаву відповідь.

Взаємодія з прямими конкурентами, які існують набагато довше вашої компанії. Як Ви зможете підштовхнути споживача до покупки саме ваших товарів, або використання ваших послуг. Як ви зможете боротися з великими компаніями.

Інвестори в більшості випадків самі приблизно уявляють собі відповідь на це питання. І їх здоровий глузд рідко в'яжеться з інвестиційними проектами бізнесменів. Саме тому потрібно пропонувати здорові ідеї, засновані на аналізі діяльності конкурентів.

«Використання соціальних мереж та інтернет-ресурсів як метод залучення клієнтів» – не те, що захочуть почути у виробничому бізнесі.

Найпростіший спосіб – вивчити, що не так роблять конкуренти, і зробити це краще. Особливо це стосується роботи з клієнтами. Проаналізуйте топ-10 компаній у своїй ніші і зможете легко помітити, що вони роблять не так.

У одних недостатньо добре працює логістика, інші приділяють менше уваги промо-акціях, треті повністю покладаються на рекламу через власних клієнтів, четверті переплачують за продукт і т. д.

Звичайно, все це ви навряд чи зможете знайти так легко, але поговоривши зі спецами, Ви отримаєте майже повний список вразливостей ваших конкурентів.

За рахунок чого компанія буде отримувати прибуток

Найбільш неоднозначне питання, яке має включати в себе аналіз всіх попередніх пунктів. Тобто – що за ніша, наскільки ваш продукт особливий, чим ви виділяєтеся на тлі конкурентів, як все це допоможе вам отримати прибуток.

Тут головну роль відіграють цифри. Вартість залучення клієнта, собівартість товарів або послуг, дохід в одного клієнта, додаткові продажі і так далі.

Для прикладу необізнаності про власні доходи, можна взяти торговців товарами з Китаю. Сьогодні реалії ринку такі, що дохід можна отримати тільки за рахунок додаткових продажів, адже вартість залучення клієнта + податки вбиває прибуток і іноді навіть веде в мінус. Але більшість планують, що отримають дохід з основного продажу, як різницю між ціною покупки і продажу.

Уважно вивчіть цифри прибутковості. За рахунок чого вона може бути сформована, і чи можна якось скоротити статті витрат без шкоди якості.

Ці 4 основних пункти дозволять оцінити перспективи проекту з першого погляду.

Моніторинг інвестиційних проектів

Моніторинг інвестиційних проектів – важливий етап для інвестора. Ви повинні відстежувати, як розвивається компанія, в яку ви вклали власні кошти.

Зробити це можна відразу за двома напрямками:

 • Фінансова звітність;
 • Поточний стан.

Аналізувати фінансову звітність потрібно після кожного звітного періоду, тобто не рідше ніж раз у квартал. Це дозволяє стежити за основними показниками прибутковості, на які статті витрат йде основна частина грошових коштів і куди спрямовується капітал.

Аналізувати фінансову звітність можна в рамках звітності всередині підприємства – різні звіти по продажам, аналізом ринку та іншою діяльністю аналітиків.

Або ж можна скористатися опублікованою звітністю, на зразок звіту про фінансовий результат. По закінченні року, кожен інвестор повинен дивитися і аналізувати, як змінилася прибутковість підприємства за той чи інший період. І якраз для цього буде потрібен звіт про фінансові результати.

Найцікавіші графи – доходи від основного виду діяльності, додаткові доходи і прибуток до оподаткування.

Доходи від основного виду діяльності відображають фінансовий результат роботи підприємства. Те, наскільки ефективно продається продукція, в який плюс виходить виробництво.

Додаткові доходи (витрати) це вже діяльність керівного персоналу.

У додаткові доходи будуть включені:

 • Оренда;
 • Використання обладнання;
 • Участь у промо-акціях і т. д.

Тобто все, що не входить в основну діяльність. І цей показник дуже важливий для характеристики керуючого персоналу. Додаткова діяльність повинна виходити в плюс.

Компенсація на витрати на відрядження керуючого повинні компенсуватися чимось ще. Не можна, щоб додаткові витрати стабільно змушували підприємство втрачати прибуток.

Прибуток до оподаткування – фінансовий результат, до того як ми сплатимо всі податки. Як підсумок потрібно дивитися на нього.

Але набагато більше інформації дасть робота зі звітами різних відділів. Вони володіють великим обсягом інформації і можуть з легкістю прогнозувати фінансовий стан організації. Іноді корисніше послухати, що говорять звичайні робітники і менеджери середньої ланки по виробництвe. Вони можуть видати картину набагато ясніше, ніж її топ-менеджери, які зацікавлені в тому, щоб переконати інвестора в доцільності інвестицій.

Кредитування інвестиційних проектів

Кредитування інвестиційних проектів - досить тонке і делікатне питання. Все це пов'язано з банками, які навіть після закінчення сильного періоду кризи в Україні недостатньо довіряють підприємцям-початківцям.

Інвестиційне кредитування

Інвестиційне кредитування – довгострокове вкладення грошових коштів. За фактом це вливання великої суми грошових коштів на тривалий термін у вже діюче підприємство.

Банки охоче йдуть на такі вкладення тільки тому, що працюючі підприємства вже показали свої результати і їх поведінку простіше спрогнозувати. Тим більше це вже проста і об'їжджена схема – проаналізувати за своїми схемами фінансову стійкість компанії, прорахувати основні показники і якщо вони більше необхідних одиниць – видати кредит.

Що стосується ризиків, то в даному випадку вони мінімальні. Кредитні організації проводять аналіз позичальника на основі його показників за звітні періоди і формують оцінку його фінансового стану на багато років вперед. Також у разі невиплати, кредитор претендуватиме на частку підприємства, що теж істотно знижує ризики.

Отже, якщо ризики з видачі грошових коштів низькі - то відсоток буде помітно нижче.

Цільове використання таких кредитів: купівля основних засобів, модернізація виробництва і т. д.

Проектне кредитування

Проектне кредитування – вкладення в інвестиційні проекти. При цьому в таких випадках банк бере на себе частину ризиків, адже позичальник тільки в разі реалізації проекту зможе розраховувати на повернення своїх інвестицій. Одна з найбільш непопулярних форм кредитування в Україні.

Банки, для того щоб мінімізувати ризики, а також зрозуміти, що позичальник налаштований серйозно і буде прикладати всі зусилля для того, щоб утримувати проект, ставлять планку: вкласти в бізнес від 20 до 50% власних коштів. Саме на цьому етапі відсіюється більшість новачків, у яких немає грошей на ведення власного бізнесу.

Проектне кредитування добре для тих бізнесменів, які хочуть отримати підтримку банків, маючи при цьому частину коштів для реалізації проекту. Найчастіше цільовим напрямком цих кредитів буде: покупка основних засобів. На видачу зарплати в перші 3-6 місяців роботи брати такі кредити безглуздо.

Кредитування будівництва

Тут теж не все так однозначно. З одного боку - відмінний спосіб залучення інвестицій, але з іншого – жорсткі вимоги до позичальника.

Банки вимагають, щоб їх залучали тільки після початку будівельних робіт і з великою кількістю власних коштів у будівельної компанії. Саме тому користуватися будівельним кредитуванням незручно, простіше продавати частки в побудованих житлових будинках, і отримувати при цьому прибуток, яка буде пускатися на добудову.

Основні вимоги до позичальників:

 • Наявність бізнес-плану;
 • Відповідність фінансовим показникам;
 • Наявність власних коштів.

Ризики при роботі з інвестиційними проектами

Інвестиційна діяльність повністю пов'язана з ризиками. Навіть покупка державних цінних паперів - ризикована операція, так як бували випадки, коли по них не платили кілька десятків років. Саме тому кожен інвестор повинен сам вибрати, на які ризики йому спиратися при оцінці інвестиційних проектів.

Оцінка ризиків інвестиційних проектів

Оцінка ризиків – індивідуальна процедура роботи з інвестиційним проектом у кожного позичальника.

На ризикованість проекту впливає:

 • Обсяг інвестицій;
 • Термін окупності;
 • Ймовірна прибутковість;
 • Інші фактори

При цьому обсяг інвестицій і термін окупності дають повну картину про фінансові ризики. Чим довше кошти будуть перебувати у позичальника, і чим довше він буде їх виплачувати – тим вище ймовірність невиплати. Отже, чим нижче термін передбачуваної окупності – тим менше ймовірність виникнення несплати.

Ймовірна прибутковість – один з найбільш спірних параметрів. У інвестора і бізнесмена ймовірна прибутковість від бізнесу буде абсолютно різна. Але виходячи з прибутковості і буде прийматися рішення про фінансування проекту. Кожен інвестор бажає отримати гроші, і саме тому, головне - доходи.

При цьому інші фактори можуть вплинути не менше. Це брендові ризики, репутаційні, конкурентні і т. д. Їх так багато, що тільки успішні інвестори можуть перерахувати всі та охарактеризувати ті, з якими працюють. Головні – ніша, конкуренти, продукт.

Висновок + відео

Інвестиційний проект - письмове обґрунтування доцільності фінансових вкладень у певний напрям. Він найчастіше включає в себе всі фінансові розрахунки, а також поетапну реалізацію плану.

Головна мета інвестиційних проектів – збір коштів для їх реалізації. Для інвестора інвестиційний проект – спосіб зрозуміти, наскільки перспективним буде бізнес і чи варто в нього вкладати.

Існує багато різних методик оцінки інвестиційних проектів і роботи з ризиками, але база: норма прибутковості, окупність і ліквідність.

З плином часу кожен інвестор вже підбере для себе оптимальну стратегію.

Підписуйтесь на нашу розсилку, щоб завжди бути в курсі нових цікавих статей про заробіток і малий бізнес!

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити