Андрій КонотопськийАвтор: 

Андрій Конотопський

Фахівець з питань бізнесу. Має декілька власних оффлайн та онлайн справ.

Що таке менеджмент, які напрямки в ньому є і як йому навчитися

Останнє оновлення: Середа, 03 січня 2024 Автор: Вольдемар Воронцовський
Зміст[Сховати]

Що таке менеджмент

Менеджмент - це управління людьми та ресурсами для досягнення потрібних результатів. З його допомогою організовують діяльність компанії, налагоджують робочі процеси, контролюють їх виконання.  Ці та інші функції менеджменту націлені на підвищення ефективності праці та фінансових показників бізнесу.

Що таке менеджмент

Що таке менеджмент

Слово "менеджмент" має англомовне походження. У перекладі воно означає "управління". І, незважаючи на те, що в науку це явище оформилося порівняно недавно, сам менеджмент існує вже багато століть.

Він з'явився ще в первісному суспільстві. Там теж були люди, на яких покладали функції керівництва та координації діяльності громади. Їхні здібності використовувалися для ефективнішого полювання, захисту від диких тварин тощо.

Наука менеджменту в сучасному вигляді почала формуватися наприкінці XIX - на початку XX ст. Одним із її основоположників вважається Ф. Тейлор, який 1911 року випустив видання "Принципи наукового управління".

Існує безліч визначень цього поняття. Однак у підприємницькій діяльності найчастіше під менеджментом мають на увазі управління людьми та бізнес-процесами підприємства для досягнення поставлених цілей.

В якості основних цілей бізнесу розглядають збільшення доходів, обсягів виробництва і якості виробленої продукції. Грамотний менеджер може домогтися цих результатів, якщо він володіє вмінням керувати і необхідними знаннями в галузі менеджменту.

До компетенції менеджерів входить:

 • аналіз діяльності компанії та фірм-конкурентів;
 • ухвалення обґрунтованих рішень;
 • взаємодія зі співробітниками та їхня мотивація;
 • створення сприятливого клімату в колективі;
 • вивчення тенденцій ринку;
 • розподіл ресурсів компанії;
 • оптимізація технологічних процесів тощо.

Нерідко можна почути, що менеджмент - це мистецтво управління людьми. Хороший керівник повинен мати талант переконання, знаходити підхід до кожного співробітника, вести за собою колектив.

Функції менеджменту

Менеджмент виконує в компаніях різні функції: визначення мети, планування, організація діяльності, контроль, координація та мотивація.

Постановка цілей

Визначення мети дає змогу визначити напрямок розвитку організації, створює корпоративний дух, сприяє досягненню поставлених результатів за мінімізації витрат.

Цілі в організації формуються для всієї компанії і для кожного підрозділу окремо. До загальних цілей відносять досягнення показників прибутку, захоплення частки ринку, вихід на нові регіони збуту тощо. При цьому для їх досягнення відділ маркетингу має розробити рекламну кампанію, відділ реалізації - збільшити обсяг продажів, виробничий відділ - знизити відсоток браку.

Усі цілі ділять залежно від терміну їх реалізації на:

 • Стратегічні. Довгострокові, розраховані на часовий горизонт до 5 років. Вони встановлюють основні орієнтири бізнесу і стосуються всієї компанії.
 • Тактичні. Це - середньострокові цілі на 1-2 роки. Вони більш деталізовані і включають конкретні програми та заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів. Такі цілі розробляють для виробництва, маркетингу, закупівель, фінансів тощо.
 • Операційні. Операційні - найкоротші цілі, які формують на строк до 1 року. Зазвичай вони розробляються з розбивкою на кожен місяць і щомісяця звіряються з фактично отриманим результатом.

Тактичні та операційні цілі мають бути деталізовані та вимірювані. Це дозволить оцінити ступінь їх досягнення, виявити відхилення і провести роботу над помилками в разі поганого отриманого результату.

Стратегічні цілі включають у себе формування місії компанії, яка описує сенс роботи організації. Відомі бренди так бачать свою місію:

 • Ritz-Carlton: "Невпинна турбота і забезпечення максимального комфорту кожному гостю".
 • Twitter: "Дати кожному можливість обмінюватися ідеями та інформацією миттєво, без бар'єрів".
 • Adidas: "Наша місія - бути лідером серед світових спортивних брендів".

Будь-які цілі мають бути досяжними і ґрунтуватися на наявних можливостях. Якщо запланувати нереалістичну мету, це може демотивувати персонал і погіршити роботу. Наприклад, комерційному відділу можна поставити мету - підвищити обсяг продажів у 2 рази за місяць. Якщо раніше на це витрачали півроку, навряд чи співробітники з ентузіазмом сприймуть таку ідею.

Читайте також: Офшор - що це таке, найпопулярніші офшорні зони світу.

Занижувати цілі також не рекомендується. Занадто прості завдання не дають змоги компанії розвиватися і гальмують її на одному місці. Це може призвести до здачі своїх позицій конкурентам.

Планування

Щоб досягти запропонованих цілей, необхідно розробити план дій. Для цього застосовують планування. Воно дає змогу розподілити ресурси компанії та виявити способи їх найефективнішого використання.

Процес планування складається з наступних етапів:

 • розробка програми заходів, необхідних для досягнення цілей;
 • пошук необхідних адміністративних і фінансових ресурсів;
 • розподіл завдань за виконавцями.

Планування здійснюється відповідно до принципів єдності, співпричетності, безперервності та гнучкості. Детальніше про принципи планування - у таблиці.

Принцип Характеристика
Єдності Плани всіх підрозділів мають орієнтувати компанію на досягнення одних і тих самих цілей
Співпричетності У плануванні мають брати участь усі співробітники, які працюватимуть над досягненням поставлених завдань
Безперервності Планування - систематичний процес. При цьому всі плани організації мають бути взаємопов'язані: операційні з тактичними, а тактичні - зі стратегічними
Гнучкості План має піддаватися коригуванню і змінюватися залежно від впливу зовнішніх умов

Планування забезпечує координацію всіх підрозділів компанії та виконавців, допомагає розподілити зони відповідальності, дає змогу регулювати ризики. З його допомогою менеджер може оцінити об'єктивний результат роботи організації.

Організація діяльності

Організація діяльності - набір управлінських дій з координації роботи співробітників, розподілу їхніх завдань, упорядкування бізнес-процесів. При цьому менеджер повинен ефективно використовувати наявні ресурси.

Організацією роботи компанії займається її керівник. У невеликих фірмах він самостійно виконує цю функцію. У великих корпораціях частину своїх організаційних завдань він делегує менеджерам середньої ланки.

Контроль

Контроль являє собою спостереження та оцінку відповідності роботи всіх підрозділів підприємства встановленим вимогам і планам. У процесі контролю керівник виявляє відхилення, причини їх виникнення та приймає управлінські рішення для їх усунення.

Функцію контролю використовують для:

 • збору інформації, необхідної для ухвалення рішень;
 • спостереження за прогресом компанії;
 • раціонального розподілу ресурсів;
 • швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища.

У менеджменті використовують попередній, поточний і заключний контроль. Попередній полягає у виявленні наявних ресурсів. Поточний здійснюється під час бізнес-процесів і покликаний забезпечити безперебійну роботу компанії. Заключний реалізується у вигляді аналізу та підбиття підсумків.

Координація

Координація являє собою узгодження дій підрозділів і співробітників організації. Менеджер повинен зробити так, щоб усі підлеглі працювали на єдину мету, і для цього в організації були налагоджені ефективні шляхи їхньої взаємодії.

Координація здійснюється за допомогою проведення зборів, зустрічей, відеоконференцій, нарад. Такі заходи сприяють об'єднанню зусиль усіх структурних підрозділів підприємства, розумінню місця кожного відділу в досягненні поставлених цілей.

Мотивація

Мотивація - це те, що штовхає людину здійснювати ті чи інші дії. Якщо людина мотивована на роботу, вона виконуватиме її із задоволенням. Навпаки, за відсутності мотивації співробітник не зможе працювати з повною віддачею.

Система мотивації будується на матеріальних і психологічних стимулах - зовнішніх впливах, що спонукають людину до роботи. До першої стимулюючої групи чинників відносять:

 • заробітну плату;
 • премії;
 • оплату проїзду;
 • оплату поліса ДМС тощо.

Психологічними стимулами можуть виступати: можливість кар'єрного зростання, дипломи та грамоти, участь у корпоративних заходах.

Зазвичай програма мотивації включає використання обох груп стимулів. А її розробкою та впровадженням також займаються менеджери. Вони підбирають найефективніші способи стимулювання, враховуючи особливості своїх підлеглих.

Види менеджменту

Види менеджменту

Менеджмент пов'язаний з управлінням усіма сферами роботи компанії і покликаний вирішувати широке коло завдань. Залежно від цього виділяють різновиди менеджменту.

Виробничий менеджмент

Виробничий менеджмент - система управління основною діяльністю організації. Цей напрям використовується в будь-яких компаніях: промислових, торгових, сервісних, фінансових. Він включає вирішення таких завдань:

 • прогнозування обсягів виробництва, продажів;
 • організація діяльності підрозділів, що беруть участь у виробничих процесах;
 • виявлення чинників, що заважають досягненню поставлених цілей;
 • розподіл ресурсів, необхідних для роботи відповідних відділів, і зниження витрат;
 • підвищення якості товарів та послуг;
 • розширення асортименту продукції.

Виробничий менеджмент покликаний підвищити конкурентоспроможність підприємства шляхом впровадження затребуваних товарів і послуг. З його допомогою в компаніях планують і координують основні бізнес-процеси.

Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент полягає в постановці глобальних цілей компанії. Такі рішення відповідають рівню топ-менеджменту, а їхня сутність зводиться до відповіді на кілька запитань:

 • Яке зараз становище фірми на ринку?
 • Яку позицію можна досягти через кілька років?
 • Як зробити так, щоб досягти її найбільш ефективно?

У рамках стратегічного менеджменту керівники ухвалюють рішення про розвиток бізнесу, його реструктуризацію, впровадження нових напрямів діяльності, вихід на нові ринки збуту.

Фінансовий (банківський) менеджмент

Управління фінансами - важлива сфера діяльності в будь-якому бізнесі. Вона покликана зробити так, щоб компанія розвивалася і приносила прибуток. Фінансовий менеджмент орієнтований на вирішення таких завдань:

 • розробка бюджету фірми;
 • виявлення джерел фінансування;
 • визначення заходів щодо скорочення витрат;
 • контроль за витрачанням коштів.

У рамках фінансового менеджменту розробляють і аналізують звіти про рух грошових коштів, прибутки та збитки компанії, виявляють проблеми і шукають способи досягнення поставлених цілей.

Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент охоплює коло питань, пов'язаних з інвестиційною діяльністю фірми. Він включає управління проектами, спрямованими на розвиток організації, а також пошук шляхів вкладення інвестицій у зовнішні проекти, здатні приносити прибуток.

Основним документом цього напряму є інвестиційна програма. Вона являє собою план вкладення коштів у різні інструменти: купівлю обладнання, розширення філіальної мережі, придбання цінних паперів, участь в інших компаніях.

Документ містить оцінку наявних ризиків, розрахунок термінів окупності інвестицій, отримання планового прибутку. На підставі програми керівник ухвалює рішення про виділення і вкладення коштів.

Інформаційний менеджмент

Цей вид менеджменту з'явився порівняно недавно, з активним розвитком IT-технологій. Він дає змогу компаніям крокувати в ногу з часом і використовувати прогресивні технології для ефективнішого досягнення цілей бізнесу.

Завдання інформаційного менеджменту:

 • удосконалення бізнес-процесів шляхом використання IT-технологій;
 • вибір відповідного програмного забезпечення;
 • підвищення швидкості обробки інформації;
 • забезпечення захисту конфіденційної інформації;
 • впровадження автоматизованих систем.

Завдяки цьому напряму підприємства мають можливість підвищити виробіток, знизити витрати, обігнати конкурентів.

Ризик-менеджмент

Будь-який бізнес пов'язаний з ризиками. І від того, наскільки точно їх виявлено і прораховано, залежить успіх діяльності фірми. Тому ризик-менеджмент - один із найпопулярніших напрямів в управлінні.

До завдань ризик-менеджера входить:

 • Виявлення ризиків та оцінка можливих наслідків. Ризик-менеджер визначає ризики під час укладання нових контрактів, оформлення кредитів, інвестування коштів тощо.
 • Визначення способу управління ризиками. До таких способів належать страхування, диверсифікація вкладень, формування резервів.
 • Виявлення шляхів мінімізації ризиків. Компанії можуть мінімізувати ризики шляхом відмови від проєкту, розподілу ризиків з іншими учасниками угоди, грамотним управлінням ризиками.

Крім того, менеджер аналізує ефективність обраної стратегії, визначає її відповідність підсумковим цілям. За необхідності він вносить до неї корективи і шукає додаткові шляхи мінімізації ризиків.

Екологічний менеджмент

Екологічний менеджмент допомагає організаціям провести аналіз їхнього впливу на навколишнє середовище, а також виявити напрямки більш раціонального використання ресурсів. Цей напрям діяльності особливо актуальний для шкідливих виробництв.

Головні цілі екоменджменту:

 • дотримання встановлених законом норм;
 • раціональне використання природних ресурсів;
 • зниження викидів та відходів;
 • створення іміджу відповідального підприємства.

В Україні ця галузь менеджменту поки що перебуває у стадії становлення і зазвичай обмежується вирішенням першого питання. Але поступово увага до проблем екології зростає. Тому в майбутньому менеджери з екологічних питань можуть стати дуже популярними.

Кадровий менеджмент

Кадровий менеджмент - галузь діяльності, пов'язана з управлінням персоналом. Вона включає забезпечення таких функцій:

 • Рекрутмент. Відбір і наймання співробітників, які відповідають певним вимогам.
 • Кадрове діловодство. Організація ведення кадрових документів.
 • Адаптація персоналу. Розробка програм адаптації, що включають наставництво, тренінги, корпоративні заходи.
 • Розвиток персоналу. Формування програм навчання, пошук відповідних майданчиків.
 • Розвиток. Розробка планів кар'єрного зростання, тестування співробітників.

Від роботи кадрового менеджера залежить атмосфера в колективі, розвиток і ефективне використання професійних навичок кожного співробітника.

Міжнародний менеджмент

Міжнародний менеджмент - напрямок роботи організації, пов'язаний з управлінням її зовнішньоекономічною діяльністю. У рамках цієї сфери вирішуються питання про постачання продукції за кордон, вихід на нові ринки, пошук зарубіжних партнерів.

Ефективний міжнародний менеджмент має враховувати особливості зовнішнього середовища в іноземних державах. За кордоном діють свої закони, правила етикету, механізми ринкового регулювання.

Рекламний менеджмент

Який би гарний товар чи послугу не виробляла компанія, вона не отримає прибутку, якщо не зможе його продати. Тому рекламний або маркетинговий менеджмент - важлива сфера діяльності будь-якої фірми.

До завдань менеджера з реклами входить:

 • розробка рекламних кампаній і маркетингових заходів;
 • організація проведення таких заходів;
 • розподіл завдань між виконавцями;
 • пошук ЗМІ та інших майданчиків для реклами;
 • аналіз та оцінка проведення рекламних кампаній.

У результаті його роботи у компанії зростає кількість клієнтів, обсяги продажів, підвищується лояльність до бренду, посилюється імідж.

Інноваційний менеджмент

Інноваційний менеджмент - процес управління інноваційними ідеями, спрямованими на розвиток бізнесу. Менеджер знаходить корисні інновації, аналізує їх і відповідає за впровадження в організації.

До інновацій належать:

 • виведення на ринок нового продукту;
 • впровадження нового способу виробництва;
 • перехід на нову сировину;
 • вихід на нові ринки збуту.

При використанні інноваційного менеджменту варто пам'ятати, що він пов'язаний з високими ризиками. Тому перед впровадженням чогось нового потрібно прорахувати їхню ймовірність і можливі наслідки.

Менеджмент якості (quality management)

Менеджмент якості - управлінська діяльність, спрямована на забезпечення якості створюваної продукції або послуг, що надаються. Вона дає змогу підвищити конкурентоспроможність організації, знизити її витрати.

Головне завдання, яке вирішують менеджери з якості, - задоволення потреб і запитів клієнтів. Створюючи продукт, що відповідає їхнім вимогам, організація сприяє формуванню позитивного іміджу та підвищенню лояльності.

Рівні менеджменту

Система менеджменту реалізується на різних рівнях. В ієрархії управлінців заведено виокремлювати менеджерів нижчої, середньої та вищої ланки.

Найнижча ланка або лінійний рівень

До цього рівня відносять керівників, які відповідають за виконання базових виробничих завдань, тих, хто управляє щоденною діяльністю виконавців. Такі менеджери забезпечують операційну діяльність фірми.

Керівниками нижчої ланки є супервайзери, бригадири, адміністратори. Вони стежать за роботою початкового персоналу і взаємодіють з управлінцями середнього рівня.

Середня ланка

До керівників середньої ланки відносять начальників відділів. Вони відповідають за роботу свого підрозділу, виконання планових показників. Їхня діяльність більшою мірою пов'язана з аналітичною та мотиваційною функцією.Рівні менеджменту

Зазвичай на такі посади приймають співробітників із досвідом роботи на початкових керівних позиціях за наявності вищої освіти.

Найвища ланка - топ-менеджери

Топ-менеджмент - вищий керівний склад. До нього належать директори департаментів та організацій, адміністрація підприємств. Вони ухвалюють стратегічні рішення, відповідають за вибір напрямів розвитку компанії.

Помилки топ-менеджерів можуть стати причиною великих фінансових втрат. Тому на такі посади приймають тільки досвідчених управлінців, які мають релевантні знання та навички.

Як досягти успіху в менеджменті

Щоб досягти успіху в менеджменті та дорости до вищого рівня керівництва, потрібно розвивати управлінські навички та використовувати перевірені часом рекомендації.

Не соромтеся спілкуватися з підлеглими

Деякі керівники вважають за краще тримати велику дистанцію зі своїми підлеглими в надії завоювати повагу. Однак це помилково. Взаємодія зі співробітниками - головний канал зворотного зв'язку, яким надходить важлива інформація. Крім того, вона дає змогу підлеглим точніше зрозуміти, що від них вимагається.

Спілкування зі співробітниками має будуватися на таких принципах:

 • Чіткість. Людина, яка працює в підпорядкуванні керівника, не може читати його думки. Тому менеджер має чітко доносити завдання, давати вичерпні інструкції. Так він зможе отримати очікуваний результат.
 • Натхнення. Спілкуючись зі співробітниками, керівник повинен заряджати їх ентузіазмом, вести за собою.
 • Пояснення. Співробітники мають знати, які цілі стоять перед ними, як вони впливають на їх досягнення. Добре, якщо керівник аргументує свої управлінські рішення. Це підвищує його авторитет.

Однак спілкування з підлеглими не має виглядати як панібратство. Воно має бути регулярним і мати діловий характер.

Мотивуйте співробітників

Мотивація - ключовий елемент кадрової політики будь-якого підприємства. Без неї неможливо змусити співробітників якісно виконувати свої обов'язки. Тому грамотний керівник повинен знайти підхід до кожного підлеглого.

Для когось головним мотиватором виступають гроші, а для когось важливішим є вільний графік роботи. Кар'єрне зростання, подяка, розміщення на дошці пошани, додаткова відпустка - гарний менеджер знає, як із користю застосовувати ці способи стимулювання.

Плануйте всю свою діяльність

Тайм-менеджмент - важлива навичка, яка необхідна керівнику. Керівник повинен уміти розподіляти свій час, розділяти завдання на першорядні та другорядні, виділяти найважливіше.

Без планування діяльність може перетворитися на хаос. Менеджери заздалегідь виділяють час на наради, зустрічі, аналіз документів, бесіди з підлеглими.

Використовуйте творчий підхід

Творчий підхід дуже цінується підлеглими. Нікому не подобається сидіти на роботі від дзвінка до дзвінка, боятися сказати зайве слово чи запропонувати нову ідею. Тому сьогодні вітається креативний стиль менеджменту.

Його реалізують різними способами: змінюють тривалість робочого дня, впроваджують спільні активності, пропонують безкоштовне харчування. Головне, щоб такі зміни позитивно сприймалися співробітниками і вели до досягнення запланованих показників.

Затребуваність професій у сфері менеджменту

Затребуваність професій у сфері менеджменту традиційно залишається на високому рівні. Грамотні управлінці потрібні в будь-яку компанію, тому спеціальність має гарні перспективи.

За статистикою, найбільшим попитом користуються керівники середньої та вищої ланки. Найскладніше доводиться фахівцям початкового рівня у зв'язку з великою конкуренцією. Але подібна ситуація спостерігається в більшості галузей.

Скільки заробляють менеджери

Рівень зарплати менеджерів залежить від їхнього досвіду, кваліфікації, регіону, а також конкретної компанії. Середні показники доходів керівників наступні:

 • менеджер найнижчої ланки - 20-25 тис. грн;
 • менеджер середнього рівня - 35-40 тис. грн;
 • топ-менеджер - 50-70 тис. грн.Скріншот з сайту пошуку роботи

На порталі work.ua представлено понад 200 тис. вакансій на позицію "керівник філії". Приклади пропонованих зарплат для керівника можна побачити на скріншотах.

Перспективи в майбутньому

Професії в галузі менеджменту будуть затребувані завжди. Діяльність цього фахівця неможливо автоматизувати або замінити комп'ютером. У будь-якій організації потрібен керівник, готовий ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність.

Як навчитися менеджменту

Навчитися менеджменту сьогодні можна у вищих навчальних закладах або на профільних курсах. Кожен варіант має свої особливості.

Вуз

Навчання у виші дає змогу отримати повноцінну професію, підтверджену дипломом про освіту. Однак навчання в університеті - найбільш тривале за термінами. Воно займає 4 роки, за які студенти вивчають не тільки профільні, а й загальноосвітні дисципліни.

Виші пропонують різні профілі підготовки за спеціальністю "менеджмент". Серед них:

 • міжнародний менеджмент у транснаціональних компаніях;
 • менеджмент у культурі;
 • менеджмент в індустрії моди;
 • менеджмент міжнародного та внутрішнього туризму тощо.

Загалом - понад 150 програм підготовки та майже 10 тис. бюджетних місць у 890 вишах країни. Для вступу необхідно надати результати ЗНО з української мови, математики та історії України. Також 1 предмет на вибір (біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова, українська література)

Платні курси

Платні курси - хороший варіант для тих, хто цінує свій час. У цьому випадку отримати спеціальність і освоїти основні функції управління можна за 5-12 місяців. Така швидкість навчання досягається шляхом позбавлення від усього непотрібного. Викладають тільки профільні предмети.Платні курси

Студенти можуть навчатися очно або онлайн. Заняття включають багато практичних робіт, розгляд кейсів, майстер-класи. Наприкінці навчання випускникам вручають сертифікат про освоєння програми. Деякі курси допомагають із працевлаштуванням.

Безкоштовні курси

В інтернеті можна знайти й безкоштовні курси з менеджменту. Їх пропонують окремі освітні центри та виші. Зазвичай вони представлені невеликими блоками занять, розрахованими на декілька уроків.Безкоштовні курси

Такий варіант підготовки підійде новачкам, які тільки хочуть познайомитися з основами менеджменту. Однак він не дає змоги глибоко вивчити спеціальність і підтвердити свої навички документом.

Плюси та мінуси професії

Професія менеджер, як і інші, має свої переваги та недоліки. Розглянемо основні з них.

Плюси

Керівна посада - це завжди престижно. Вона говорить про успішність і таланти людини. Інші плюси:

 • велика свобода дій;
 • придбання унікального досвіду;
 • налагодження зв'язків;
 • висока зарплатня.

Крім того, гарні менеджери затребувані на ринку праці і можуть не боятися залишитися без роботи.

Мінуси

До мінусів професії можна віднести високу відповідальність, ненормований робочий день, роботу в стресовій обстановці.

З роботою керівника може впоратися тільки цілеспрямована, стресостійка людина. Вона повинна мати високу працездатність і лідерські якості.

Читайте також - Аутсорсинг - що це таке і як працює.


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити