Марина ШвецьАвтор: 

Марина Швець

PR-менеджер, SEO фахівець. Професіонал в області маркетингу, SMM і просування веб-ресурсів.

IT-технології - що це таке? Для чого потрібні IT-технології?

Останнє оновлення: Середа, 24 січня 2024 Автор: Марина Швець

IT-технології

Обсяг нових знань в останнє століття зростає в геометричній прогресії. Щоб не захлинутися в потоці інформації, швидко знаходити її і грамотно використовувати, існує ціла галузь діяльності – IT-технології. Що це означає, можна здогадатися, розгорнувши абревіатуру IT – Information Technology. Все що пов'язано з інформацією – пошук, зберігання, передача - відноситься до IT-технологій.

Інформаційні технології-це...

Інформаційні технології - це процес створення, зберігання, передачі, сприйняття інформації та методи реалізації таких процесів.

Більшість людей прирівнюють поняття до комп'ютерних технологій, тому що з їх допомогою ІТ стали розвиватися швидше.

Незважаючи на те, що концепція інформаційних технологій вважається тотожним поняттям комп'ютер (це що?) і комп'ютерна мережа, використання концепції IT саму по собі не можна обмежувати тільки комп'ютерами.

Інформаційні технології складаються з таких компонентів, як:

 • програмні засоби - прикладні та системні;
 • організаційно-методичне забезпечення;
 • технічні засоби ІТ.

Що таке засоби IT

Засоби інформаційних технологій - це різновиди комп'ютерної техніки, за допомогою яких шукається, обробляється і передається інформація.

Вони потрібні для того, щоб прискорити і полегшити виконання ряду завдань.

Засоби IT бувають трьох видів:

 • обчислювальні - автоматизовані пристрої для збору та обробки інформації;
 • організаційні - різні види обладнання для виконання технічних завдань;
 • комунікаційні - техніка: ноутбуки, комп'ютери, смартфони, планшети та інші прилади.

Середньостатистична людина в повсякденному житті використовує тільки комунікаційні засоби. Обчислювальні та організаційні пристрої призначені для вирішення важливих завдань фахівцями в сфері IT.

Етапи розвитку інформаційних технологій

Вважається, що Інформаційні технології почали розвиватися після появи комп'ютерів. Але насправді їх історія йде далеко в минуле аж до первісних часів, коли люди ділилися даними за допомогою наскельних малюнків.

Розглянемо основні етапи розвитку інформаційних технологій:

 1. Ручні ІТ (з античних часів до другої половини XIX століття). Головними інструментами інформаційних технологій на той час були ручне перо, книга, чорнильниця.
 2. Механічні ІТ (з кінця XIX століття по наш час). В якості інструментів тут виступають диктофони, телефони, друкарські машинки, сучасна пошта. Мета і способи комунікації колишні, але проходять в більш зручній формі.
 3. Електричні ІТ (з 1940-х по 1960-ті роки). Ця епоха характеризується появою перших ЕОМ і програмного забезпечення, електричних друкарських машинок, портативних диктофонів. Акцент інформаційної технології зміщений з форми на зміст.
 4. Електронні ІТ (з 1970-х років по наш час). ЕОМ того часу стають досконалими, створюються автоматизовані системи управління (АСУ) та інформаційно-пошукові системи (ІПС). Упор робиться на створення змістовної інформації.
 5. Комп'ютерні ІТ (з 1980-х років по наш час). Основний інструмент цієї технології-персональний комп'ютер (ПК) з набором програмного забезпечення для виконання завдань різного призначення.

Персоналізуються АСУ, автоматизується побутова техніка, засоби зв'язку та оргтехніка, розвиваються локальні та глобальні комп'ютерні мережі. Людство все більше задіяно в розвитку IT, з'являються нові професії, пов'язані з галуззю.

Класифікація (види) інформаційних технологій

В даний час існує кілька ознак, за якими відбувається класифікація інформаційних технологій.

У їх числі:

 • спосіб реалізації в АІС (автоматизованих інформаційних системах);
 • ступінь охоплення завдань управління;
 • класи технологічних операцій;
 • тип інтерфейсу користувача (все, що ми бачимо на екрані комп'ютера, планшета, смартфона);
 • варіанти використання мереж ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ машин;
 • предметна область;
 • та інші.

Пройдемося докладніше по більшості із зазначених вище ознак.

Класифікація за способом реалізації ІТ

За способом реалізації інформаційні системи можна поділити на наступні види:

 1. Традиційний. Існували до того, як комп'ютерні технології стали популярними. Їх головним завданням було зниження трудомісткості користувачів і допомогу з реалізацією складних завдань.
 2. Сучасні. Головне завдання-забезпечити ефективне управління в режимі реального часу.

Класифікація за ступенем охоплення завдань управління

Говорячи про ступінь охоплення завдань управління, можна виділити кілька видів IT:

 • електронну обробку даних;
 • автоматизацію функцій управління;
 • підтримку прийняття рішень;
 • електронний офіс;
 • експертну підтримку.

Класифікація за видами виконуваних технічних операцій

ІТ діляться на такі види, як:

 • робота з текстовим і табличним процесорами, графічними об'єктами;
 • системи управління базами даних;
 • гіпертекстові та мультимедійні системи (зокрема, комп'ютерна графіка).

Види ІТ за типом інтерфейсу користувача

Ось кілька видів інформаційних технологій відповідно до цієї класифікації:

 • пакетна - виключає вплив користувачів на обробку даних в автоматичному режимі;
 • діалогова - дає можливість користувачеві взаємодіяти з інформаційними ресурсами практично без обмежень;
 • мережева - надає засоби доступу до розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів;
 • інтегрована - об'єднання різних типів ІТ в єдину систему.

Класифікація по предметним областям що обслуговуються

Згідно предметним областям, що обслуговуються, Інформаційні технології мають різну класифікацію. Це настільки великий вигляд, що для його повного опису потрібно створити цілу статтю.

Наприклад, тільки в економіці можна виділити бухгалтерський облік, страхову, податкову діяльність і багато іншого.


В давнину теж існували IT-технології. Знання записувалися на пергаменті, папірусі, папері. Передача даних здійснювалася гінцями, голубиною поштою, в 19-му столітті людство освоїло радіо та телеграф. Зберігання інформації здійснювалося у бібліотеках і архівах.

Але, звичайно, бум інформаційних технологій стався в 20-му столітті, коли з'явилася обчислювальна техніка. Комп'ютерні системи показали найбільшу ефективність при роботі з інформацією, тому, говорячи про IT, часто маються на увазі саме комп'ютерні технології.

Передача даних

Обмін інформацією вийшов на новий рівень після відкриття електрики. Можливість передавати дані за допомогою електричних сигналів стала найважливішим досягненням IT - технології. Що це дало простим людям?

Наші сучасники тепер можуть спілкуватися один з одним з будь-якої точки земної кулі. З'явилася можливість отримати освіту, не виходячи з дому. Мережа інтернет в чому замінила традиційні джерела знань. Оцифрування паперових книг, літописів, документів йде повним ходом. Цифрові копії безцінних творів стають доступними всім бажаючим.

На зорі інтернету обсяги переданої інформації були сильно обмежені. Наприклад, для того щоб завантажити собі на комп'ютер музичну запис, потрібно 15 хвилин. Вдосконалення методів передачі даних дозволило збільшити швидкість обміну даними в сотні разів. Це відкрило нові можливості - такі, як проведення відеоконференцій, вебінарів, онлайн-перегляд ТБ-передач, IP-телефонію.

Зберігання даних

Передача та зберігання даних тісно взаємопов'язані. Якщо не буде можливості зберігати великі обсяги інформації, потужні канали зв'язку теж не будуть затребувані. І в цій області інформаційних технологій досягнутий великий прогрес. Вартість жорсткого диска змінюється слабо, але обсяг інформації, яку можна на нього записати, за десятиліття збільшився в десятки разів.

Для порівняння, обсяг пам'яті вінчестера в 1995 році становив близько 500 Мб, в 2005 вже 80 Гб, а в 2015-му більшість перевалила рубіж в 1 терабайт. В мережі інтернет для зберігання даних використовуються сервери. По суті, це звичайні персональні комп'ютери, заточені на зберігання даних. Для більшої економічності їх об'єднують в дата-центри – дітища IT-технології. Що це як не один з символів постиндустрионального суспільства? В одному приміщенні можуть знаходитися сотні серверів. Кількість електроенергії при цьому спожите ними, може досягати вироблення невеликої електростанції.

Бази даних

Зберігання і передача даних, звичайно, дуже важливі, але лише за умови швидкого пошуку та обробки потрібної інформації. Тут теж досягнутий великий прогрес. Для зберігання інформації розроблено бази даних, які дозволяють обробляти та отримувати інформацію оптимальним чином. Комп'ютерні бази даних увійшли у всі сфери людської діяльності. Вони стоять і в квитковій касі, і в медрегистратуре, з їх допомогою складається розклад уроків у школі.

Існують безкоштовні і комерційні бази, як для окремого користувача, так і дозволяють звертатися до них безлічі людей одночасно. Відповідно, створені та мови програмування, що дозволяють створювати бази даних для різних ситуацій.

Пошук даних

Не заблукати в бурхливому океані інформації нам теж допомагають IT-технології. Що це за назви - Google, Yandex, Rambler - знають, напевно, всі користувачі інтернету. Величезна кількість інформації, накопиченої у всесвітній павутині, робить пошук потрібних відомостей нетривіальним завданням.

пошук даних

Неможливо перевіряти кожен документ від початку до кінця, інакше кожен запит оброблявся б тижнями. Тому розробники пошукових систем вдаються до різних хитрощів. Так, наприклад, кожен сайт має ключові слова, пошук по яким відбувається в першу чергу. Крім того, знайдені сторінки потрібно відсортувати за ступенем важливості, щоб користувач зміг би з перших знайдених сайтів витягти максимум корисних відомостей.

Також пошукова система повинна відсікати ресурси, які штучно накручують собі рейтинг. Пошукові системи розробляють великі команди програмістів. Їх засновники стають мільярдерами, а вартість реклами на головній сторінці пошуковика коштує астрономічні суми - все тому що щодня її відвідують мільйони користувачів.

Нехай мене навчать

Як можна отримати професію в області IT-технології? Це перш за все вузи. Професії, пов'язані з комп'ютерною технікою, програмуванням, інформаційними технологіями, дуже затребувані зараз. В інститутах та університетах з'явилися нові кафедри, щоб забезпечити ринок праці фахівцями в області IT-технології. Навчання традиційно йде з упором на теорію. З одного боку, ці знання досить абстрактні, і безпосередньо застосувати їх у практичній діяльності складно. З іншого - професія IT-спеціаліста передбачає навчання протягом усього життя, і фундамент, закладений у вузі, допоможе випускнику швидко освоїти новітні розробки.

Є й інший шлях стати професіоналом у цій галузі. В даний час випущена маса літератури, присвяченої IT-технології. "Для чайників" - так називається, напевно, найпопулярніша серія книг, присвячених основам програмування, проектування баз даних, веб-дизайну, мережевих технологій і так далі. Навчання за такого роду літературі теж має свої переваги. Практично завжди вона носить суто прикладний характер, написана легким зрозумілою мовою. Зробивши перші кроки, можна почати заробляти перші гроші на біржі фрілансерів, виконуючи нескладні завдання за смішні гроші, але здобуваючи безцінний досвід. При належному старанні можна за 5 років досягти помітних успіхів.

Обидва підходи мають право на існування, тим більше, іноді навчання у вузі стає недоступним фінасово міркувань. Розвиток IT-технології настільки стрімко, що вузівська освіта просто не упевает за нею. Воно дає певний фундамент, але багатьом речам доведеться вчитися заново. Та й взагалі, специфіка спеціаліста з інформаційних технологій така, що вчитися доведеться постійно, щоб залишатися затребуваним на ринку праці. 

Перспективні розробки

З новітніх розробок та напрямів IT-технологій можна відзначити хмарні технології. Якщо раніше для роботи встановлював на своєму комп'ютері потрібні додатки, то тепер все більше сервісів з'являється в інтернеті. Графічні і текстові редактори, обробка відео прямо в браузері вже нікого не дивують. З'являються бухгалтерські й управлінські програми, що дозволяють бути в курсі подій далеко від робочого місця.

Активно ведуться роботи з розпізнавання людського голосу та зображення. Якщо комп'ютер навчиться розпізнавати зображення, то це стане черговим проривом IT технології. Фото з документів можна буде перевіряти в автоматичному режимі. Це стане великою підмогою для правоохоронних органів та прикордонної служби. Впевнене розпізнавання людської мови в майбутньому дозволить управляти комп'ютером найбільш звичним людині способом.

Тисячі статей, сайтів, книг присвячено IT-технології. Що це таке? Неможливо повною мірою передати в рамках одного огляду. Але якщо вас зацікавив світ інформаційних технологій, то завдання статті можна вважати виконаною.

Також читайте - Seo — що це таке, Сео оптимізація і просування сайту для початківців. 

Відео - Що таке IT? Хто такі АЙТІШНИКИ?

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити